Hur Maya fick en båt för 1 dollar

Det här historien handlar om Maya och hur hon blott 18 år gammal fick en båt för 1 dollar. Båten kom att förändra hennes liv. Den blev hennes hem och katalysator till ett liv präglat av äventyr och mod.

Top