Kee-Go

Search Magazine 100 Year Hall of Fame hyllar båtar som kappseglas efter sin hundraårsdag. Låt oss presentera den snabba hårdvindsbåten SK55 Kee-Go.

Kee-Go ritades och byggdes av August Plym på spekulation då de hade dåligt med beställningar under världskriget. Båten byggdes lätt och med något spartansk inredning och var främst tänkt som kappseglare. När båten var klar köpte Löjtnant John Höglund henne färdigbyggd för 11000:-

När båten var ny hade hon inte gaffelrigg utan den då toppmoderna bermudamasten, det är samma mast idag men nu lagad och förlängd. Som ny var hon känd som en snabb hårdvindsbåt.

Teknisk data

Båttyp: 55 kvm Skärgårdskryssare
Byggd: 1916 i Stockholm
Konstruktör: August Plym
Segelnummer: 55 S 43
Längd: 12,85 m
Bredd: 2,35 m
Deplacement: 4 ton
Segelyta: 55 kvm

SEARCH 100 YEAR HALL OF FAME: KEE-GO

SEARCH 100 YEAR HALL OF FAME: KEE-GO

Top