5-metersjakten Saga

Janne Nystedt får 2019 års stipendium från Gaff Yacht Societys stiftelse för att han har renoverat en klassisk kappseglingsbåt tillbaka till nyskick. Saga kom tillbaka till kappseglingsbanan sommaren 2019 då hon seglade Peter Norlin Memorial under veteranbåtsmötet i Wasahamnen. Stiftelsen har delat ut sitt årliga stipendium sedan 1990 för att uppmuntra renovering och bevarande av segelbåtar.

5:an är från början en fransk konstruktionsklass från 1929 inspirerad av den internationella regeln som till exempel gav upphov till 6:or, 8:or och 12:or. Liksom den internationella regeln består den av en matematisk formel där man ska lägga in mått som vattenlinjelängd och segelarea. Sammanräknat får mätetalet inte överstiga 5. Båtarna är kring nio meter långa och strax under två meter breda med cirka 20-25 kvm segel och ett deplacement på knappt två ton.

5M-klassen blev plötsligt populär i Sverige 1936 då fem båtar beställdes och redan 1937 fanns det 27 stycken 5:or på startlinjen under årets Sandhamnsregatta. Under de kommande åren beställdes ett 100-tal 5-metersjakten Saga Janne Nystedt får 2019 års stipendium från Gaff Yacht Societys stiftelse för att han har renoverat en klassisk kappseglingsbåt tillbaka till nyskick. Saga kom tillbaka till kappseglingsbanan sommaren 2019 då hon seglade Peter Norlin Memorial under veteranbåtsmötet i Wasahamnen. Stiftelsen har delat ut sitt årliga stipendium sedan 1990 för att uppmuntra renovering och bevarande av segelbåtar. 5:or i Sverige och 1946 fanns det cirka 250 5:or utspridda runt om i världen. Flera anledningar bidrog till att klassen blev populär, men en av de drivande faktorerna var att de tidigare stora konstruktionsklasserna i Sverige, den internationella 6:an och A22:an, hade blivit för dyra. En 5:a kostade ungefär 3000 kronor att bygga 1936, vilket endast var hälften så mycket som en A22:a. 5:orna utvecklades med tiden och skroven blev allt mer lådformiga med skarpa slag. Dessa båtar blev snabbare på undanvinden medan de kryssade ungefär lika fort som de äldre.

Saga på Allt för Sjön. Foto Jan Pettersson

Saga tillhörde de fem första båtarna byggda 1936. Hon beställdes av Jacob Wallenberg, ritades av Tore Holm och byggdes på Neglingevarvet i det afrikanska träslaget gabon för att bli så lätt som möjligt. Under åren har hon haft en rad ägare innan hon hittades av Janne Nystedt för tio år sedan då hon stod uppställd på Djurövarvet. En renovering var påbörjad av de tidigare ägarna, men de hade mest rivit båten varpå arbetet avstannat. Under Janne Nystedts renovering har Saga fått en del nya spant, ny kölplanka och nya bottenstockar, en del ny bordläggning, ny roderstäv, nytt däck i oregonpine, mast, bom och beslag samt naturligtvis ett nytt ställ segel.

Text Jan Pettersson & Ingrid Eriksson

Top