Gerdny

Search Magazine 100 Year Hall of Fame hyllar båtar som kappseglas efter sin hundraårsdag. Låt oss presentera vackra kosterbåten Gerdny.

Gerdny är tillsammans med Klipper den äldsta båten som tagits upp i Search 100 Year Hall of Fame. Gerdny är mer traditionellt byggd än de andra båtarna och konstruktionen har mer gemensamt med regalskeppet Wasa än en skärgårdskryssare. När en koster beställdes på den tiden angavs bara kölens längd och båtbyggaren tillverkade en båt med det måttet, resten byggdes på intuition.

Teknisk data

Båttyp: Koster
Byggd: 1880 i Bohuslän
Längd: 8,5 m
Bredd: 3,6 m
Deplacement: 4,5 ton

HALL OF FAME: GERDNY

HALL OF FAME: GERDNY

Top