Lage Larsson

Lage Larsson, född 1946, har haft ett  särskilt intresse för marint väder, speciellt med inriktning på kappsegling, under hela sitt  aktiva båtliv. Hans första båt var en egen eka för att ro till skolan i Kristinehamns skärgård.

Hans militära bana började med flygskolan i Ljungbyhed, därefter meteorologstudier under vintrarna och navigationsutbildning på Lansen på förbandet F7 Såtenäs under somrarna. Han tjänstgjorde som meteorolog i flygtjänst på spaningsförbandet F11 i Nyköping fram till 1978 då han flyttade över till Marinen för att jobba med helikopter- och marinmeteorologi på Hkpdiv Berga. Under tjänstlediga perioder ägnade sig Lage åt kappseglingsväder.

Lage lämnade försvaret 2001 och bildade företaget Lages ”Weathering AB” med syfte att utveckla och fortsättningsvis hjälpa kappseglare med meteorologin. Lage har friitidsseglat sedan barnsben. Första stapplande försök att testa sina väderkunskaper, under kappsegling, gjordes under Gotland Runt 1968. Det har sedan dess blivit ett 30-tal Gotland Runt. Arbetet som meteorolog i olika internationella kappseglingar har alltmer tagit över det egna kappseglandet. Hans stora engagemang i allmänt båtväder har lett  till mer än 500 föredrag genom åren.

Lage har givit ut två böcker och ett  antal kompendier, varav ”Väder med sikte på kappsegling” har blivit en klassiker. Lage har deltagit som meteorolog i flertalet stora sammanhang; EM och VM för kappsegling, OS i Barcelona 1992 och i Atlanta 1996, America's Cup i San Diego, Swedish America's Cup Challenge 1991-92, America's Cup Victory Challenge 2005, Whitbread the Card 1989-90, VOR Team SEB 2001-02, VOR Team ABN AMRO 2005-06 samt Telefonica Black och Blue 2008-09 för att nämna några.

Lage Larsson. Foto: Privat

Top