Mazurka

Search Magazine 100 Year Hall of Fame hyllar båtar som kappseglas efter sin hundraårsdag. Låt oss presentera SK 75 Mazurka.
 
Mazurka beställdes av kabinettskammarherre Oscar Holtermann, en central gestalt i då tidens KSSS. Hon ritades av Albert Andersson och byggdes på Löfholmvarvet i Stockholm. Hon har renoverats under de senaste 20 åren men seglats de flesta somrar. Nu är hon i skick att kappseglas igen och har börjat visa framfötterna! Mazurka var bland annat med och slog världsrekord i Mariefred 2018, samt vann klassen för 100-åringarna!

I ”Kryssare och Kappseglare” av Hans Wahrolén 1980 kan man läsa detta om Mazurka:
Mazurka är omsorgsfullt byggd – hon finns alltså kvar – och den ursprungliga ägaren, Holtermann, nöjde sig säkert inte med mindre. Han var en central gestalt i då tidens KSSS och förvärvade smeknamnet ”Pjoltermann”. Däremot tycks Anderson inte ha lyckats helt med konstruktionen. Båten tycks ha varit tänkt att få mätetalet 4,9 eller 5,0 enligt kubregeln, varigenom Mazurka skulle höra till de största kryssarna i klass IV. Men med sin dåvarande flytlinje om 8,29 m och 79,69 m2 segel i gaffelriggen blev mätetalet strax över 5, vilket placerade Mazurka i klass III. Hon hade där att tävla mot båtar med mätetal ända upp till 10, vilket ungefär motsvarar en SK120. Mazurka syntes inte heller på kappseglingsbanan och efter några år riggades hon upp till 84 m2.

När Mazurka köptes av Lejerstedt Klang vintern 99/00, hade hon legat på land sedan 1989. Hon låg väl täckt och hade klarat åren på land bra. Ett byte av fem bord i valvet föröver hade påbörjats och det fanns naturligtvis en hel del mer att göra och slutföra.

Under tiden familjen Lejerstedt Klang ägt Mazurka har bl.a. kölplanka, roderstäv, några bottenstockar, sambord och många meter bordläggning bytts. Inombordsmotor installerats, den stående riggen har modifierats och bytts, masten renoverats, inre och yttre förstäv samt röstjärn bytts, ny mastfot, nästan alla stålbottenstockar är nya, 16 nya stålspant, nytt rufftak, botten och friborden nåtlimmats, sittbrunnen renoverats etc.

Sommaren 2014 seglade hon för första gången sedan 2011. Den senaste renoveringen med bl.a. en ny konstruktion för att ta hand om krafterna från rigg och mast har tillsammans med en ny rorsman vid kappseglingarna gett resultat. Mazurka läcker inte längre dramatiskt mycket när man seglar henne hårt och det friskar i.

2016 fick Lejerstedt Klang Hedersplakett för förtjänstfullt renoverande av Mazurka från SSKF’s Renoveringfond.

BÅTFAKTA

Båttyp: ​Inmätt som SK 75, men byggd efter kubregeln
Byggnadsår: ​1906
Konstruktör: ​Albert Anderson
Varv​: Lövholmsvarvet
Ort​: Stockholm
Löa​: 13,70 m
Lwl​: 9 m
Bredd​: 2,92 m
Djupgående: ​1,95 m
Deplacement​: 6 ton
Material i skrov​: Mahogny
Däck: ​Oregon pine
Riggtyp​: Bermuda
Tecken i seglet: ​75, S26
 

Top