Northen Light

För den svenska klassikerflottan är det mycket glädjande att det har köpts in en 12mR jakt, Northern Light. Till skillnad från Princess Svanevit, det andra 12mR-projektet som drivs i Sverige, ligger fokus inte på bevarande eller renovering till originalskick. Detta projekt är helt inriktat på att få en så konkurrenskraftig båt som möjligt för att kunna utmana de allra snabbaste klassiska 12:orna om EM- och VM-titlar.

Under 2019 arrangerade Göteborgs Seglarklubb EM för 12:or i Marstrand och Hans Eliasson och Lasse Molse ansvarade för arrangemanget på sjön medan andra i klubben tog hand om den sociala delen. Under regattan började de tala om att skaffa en klassisk 12:a för att kappsegla tillsammans. Båda två är framgångsrika drakseglare, men de hade aldrig seglat tillsammans. Som Hans Eliasson uttryckte det: ”Vi har kappseglat mot varandra i ett helt seglarliv men nu tyckte vi att det var tid att avsluta med att segla i samma båt”. De började med att diskutera med andra 12:a seglare om vilka bra båtar som var till salu.

Northern Light sjösätts på Nevins varv våren 1938.

Det finns ungefär trettio 12:or kvar som är tillräckligt bra för att kunna kappseglas med framgång i Vintage-divisionen, det vill säga båtar byggda innan 1950. När ryktet om satsningen nådde Leif Möller hörde han av sig och ville vara med på projektet. Hans Eliasson säger att trion inte har bakgrund som träbåtsägare eller seglare av veteranbåtar, de är kappseglare. Men efter att ha sett Lasse Molses fantastiska mahognydrake på båtmässan 2015 i Göteborg så antar jag att sanningen ligger lite mitt emellan träbåtsägare och kappseglare. Leif har dessutom seglat tio år ombord på 12:an Vim som ligger i Danmark och vet vad som behövs för att få fart på en klassisk träbåt. Planen är att driva projektet till 2023 eller 2024, då man hoppas att få VM till Marstrand. Sedan ska projektet utvärderas för att man ska bestämma sig för att antingen satsa vidare eller sälja båten.

Olin Stephens

Amerikanen Olin Stephens slog igenom som båtkonstruktör genom sin banbrytande havskappseglare Dorade 1929. Då var han endast 21 år gammal, men Dorade var redan hans sjunde konstruktion och under 1930-talet fick han rita allt fler båtar. Hans karriär nådde en höjdpunkt när han var inblandad i konstruktionen av J-båten Ranger som försvarade America’s Cup 1937.

Olin James Stephens II (född 13 april 1908, död 13 september 2008). Han är troligen den mest framgångsrika avhopparen någonsin från MIT, Massachusetts Institute of Technology. År 1929 startade han Sparkman & Stephens tillsammans med Drake Sparkman, James Sparkman, James Murray, och Roderick (Rod) Stephens. Företaget, som från början låg granne med Nevins båtvarv, konstruerar och förmedlar båtar.

Totalt kom Stephens båtar att försvara cupen åtta gånger och han var den i särklass mest framgångsrika båtkonstruktören under sin livstid. Samma år ritade han även 6mR Lulu, som var USA:s snabbaste 6:a under säsongen och fick försvara 6:ornas Guldpokal som hon vann i kamp med båtar från Sverige, Finland och Norge. Efter framgångarna fick Stephens förtroendet att konstruera två stycken 12mR till säsongen 1938. Den första 12mR-konstruktionen, Nyala, ägs idag av modehuset Pradas vd Patrizio Bertelli. Nyala har varit den snabbaste äldre 12:an på Medelhavet i en lång rad år, hon går särskilt bra i lättare vind och seglas av samma team som seglar Pradas America’s Cup-satsningar. Den andra av Stephens 12:or från 1938 är Northern Light som nu har köpts till Sverige och får Marstrand som hemmahamn.

Båtens historia

Northern Light beställdes av Alfred Loomis som en gåva till hans 24-åriga son Alfred Loomis Jr som kompensation för hans inställda rundresa i Europa. Båten byggdes i New York av Henry B. Nevins varv i dubbel bordläggning av mahogny och ceder. Nevins var ett varv med ett mycket gott rykte för kvalitet i sina byggen och kappseglingsbåtar i dubbel bordläggning blev deras specialitet. Denna byggmetod skapade starka, stumma, täta skrov men det var ett komplicerat och dyrt sätt att bygga båtar på. Samma år som Northern Light och Nyala konstruerade Stephens 6mR Goose, den snabbaste 6:an som byggdes före andra världskriget.

12mR US-14 Northern Light träningsseglar utanför Marstrand sommaren 2020. Notera hur storseglet ser ut vid masten. Den gamla trämasten gör det omöjligt att få moderna segel att stå som de ska. Foto: Dan Ljungsvik

Stephens utnyttjade tanktester för att skapa så bra skrovform som möjligt och kom fram till att om förskeppet gjordes skarpare och djupare på en 6:a blev vattenmotståndet mindre. Goose var totalt överlägsen på kappseglingsbanorna under ett antal år och förhoppningsvis kom en del av tanktesterna Northern Light till godo också.

En 12:a är en stor båt som kräver 16 personers besättning på kappseglingsbanan för att kunna hanteras effektivt. Northern Lights mått är: L.ö.a 21.33 m. L.v.l 13.72 m. B. 3.65 m. Djup 2.67 m och segelarea 179 m2. Deplacementet är 27 600kg. Foto: Dan Ljungsvik

Under åren har Northern Light gått skiftande öden till mötes, hon kappseglades med en del framgångar innan andra världskriget satte stopp för seglandet. Intresset för 12:or ökade igen då klassen skulle användas i seglingarna om America’s Cup och Northern Light användes som sparringbåt vid försvaren av cupen 1958, 1962 och 1964. Sedan ansågs båten vara för gammal och uttjänt som kappseglare och såldes till Pentwater i Michigan, där ägaren så småninom fick problem och båtvarvet tog över båten som betalning för obetalda varvsfakturor. Båten sjönk 1984, men räddades då hon köptes av 12mR-entusiasten Bob Tiedemann, som tillbringade två vintrar med att renovera henne. Bland annat bytte han ut stålbottenstockarna mot nya i brons, bytte många av spanten, cirka en tredjedel av bordläggningen, 7000 skruvar och förlängde masten så att hon blev en riktig 12mR igen. Han bytte också ut inredningen som hon hade fått på 1970-talet mot en ny funktionell sådan, som passade till den charterverksamhet Tiedemann bedrev med klassiska båtar i Newport. När Tiedemann dog 2006 tog hans änka över charterverksamheten, som då omfattade sju större klassiska båtar. År 2015 blev Northern Light stående på land till salu innan hon köptes till Sverige i slutet av 2019.

Northern Light kommer till Sverige

Båten köptes utan att de nya ägarna hade sett båten, de hade bara tittat på en uppsättning vackra bilder från företaget som sålde henne. Innan båten fraktades till Sverige skickade ägarinnan några nytagna bilder på båten, som då inte alls visade sig vara i samma skick som på reklambilderna och köpesumman sänktes betydligt.

Att transportera en så stor båt innebar en del problem. Först skulle båten transporteras från Newport till New York, med två transporter, en för den nästan 30 ton tunga båten och en för masten på ungefär 28 meter. Det mest besvärliga var dock att få en tillräckligt bra vagga konstruerad och byggd så att båten tryggt kunde fraktas över Atlanten. Väl framme i Sverige skulle hon flyttas från Göteborg till Vindövarvet i Nötesund, ett litet äventyr bara det eftersom båten var så tung att det blev nödvändigt att använda färja istället för den vanliga bilvägen. Vindö Marin gjorde i ordning båten och hon sjösattes i slutet av maj 2020. Under sommaren har båten seglats med olika besättningsmedlemmar för att hitta tillräckligt många seglare som har tid och intresse att kappsegla den gamla 12:an.

Foto: Dan Ljungsvik

Totalt har ett fyrtiotal seglat med under sommaren och tjugo av dem är tänkta att bilda stommen till den 16 personer stora besättning som krävs för att hantera båten. Många av seglarna kommer från drakklassen och under sommaren har Magnus Holmberg från America’s Cup-utmaningen Victory Challenge agerat rorsman. Han har lyckats locka med flera av seglarna från Victory Challenge och förhoppningsvis kan de bilda stommen till besättningen. De bästa 12:orna har mer eller mindre professionella besättningar, även om några ägs och seglas av konsortium liknande Northern Lights.

Konkurrenskraft

Vid en titt i seglingsresultaten från 2000-talet i 12:a-klassen hittas många av seglingsvärldens kändisar. Northern Light tillhör inte de 12:or som har gjort bäst resultat under senare år även om hon har vunnit en del, bland annat den årliga regattan för klassiska båtar i Newport och sin division inom 12mR-klassen vid Edgartowns 12mR-regatta. Vid VM i Cowes 2001 blev hon tionde båt i Classic-divisionen trots en allvarlig kollision på startlinjen med 12:an Trivia under sista dagens kappseglingar. År 2009, då VM hölls i Newport, blev hon tvåa i Vintagedivisionen. Reglerna har ändrats lite i uppdelningen i de olika 12mRdivisionerna under åren, nu kommer Northern Light att segla i Vintagedivisionen som samlar båtar byggda innan 1950.

Foto: Dan Ljungsvik

Under sommaren testade Northern Light fart mot den av Olin Stephens ritade Vim från 1939, allmänt ansedd som den bästa 12mR-jakten som byggdes före andra världskriget. Northern Light hade problem att gå lika högt som Vim på kryssen, eftersom Northern Lights trämast inte gick att staga tillräckligt rakt. Den var för mjuk i toppen och stod krokigt, vilket gjorde att besättningen blev tvungna att skota alldeles för hårt i den byiga vinden och ändå blev storen inte så plan som den skulle utan fick påsar och veck. Då trämasten inte var tillräckligt bra kommer en aluminiummast att köpas in till Northern Light. Under vintern kommer båten att gås igenom på Vindö Marin, som ska slipa ner färgen på skrovet, nåtlimma henne och lägga på epoxi och matta för att få skrovet stummare och en bättre ytfinish. Samtidigt kommer en del beslag och vinschar att bytas ut mot modernare utrustning för att underlätta segelhanteringen. Mycket av båtens nuvarande utrustning har varit med ända sedan hon byggdes 1938 och dessa delar kommer att sparas ifall någon senare ägare vill renovera tillbaka till original igen.

Båtens nuvarande ägartrio, från vänster; Hans Eliasson, Leif Möller och Lasse Molse. Foto: Dan Ljungsvik

Framtida utmaningar

Det finns en förhoppning om att kunna segla nästa års höjdpunkt VM i Helsingfors, men det är inte självklart att man kommer att kunna delta. Seglingarna går samtidigt som Dragon Gold Cup i Marstrand och det blir lite problematiskt då många i besättningen, som på de flesta av 12:orna i norra Europa, är drakseglare.

Northern Light är en 12:a med stor potential för framgång på kappseglingsbanorna. Vi önskar lycka till och väntar med spänning på hur seglingarna kommer att gå för båten de kommande åren.

Text: Jan Pettersson och Ingrid Eriksson

Top