D-Kanoten

PROJEKT D-kanot

Emil Johansson har tillsammans med sin ”extramorfar” Jakob Westman totalrenoverat en D-kanot från trettio-fyrtiotalet. Här bjuder han oss på sin restaureringsresa.

D-kanoten kom i familjens ägo 1981 och seglades flitigt av Jakob och Marika Westman. Bland annat genomfördes en långsegling från Roslagen ner till Stockholm av tre personer som alla sov i båten under däcket och bomkapellet. En grundstötning ett par år senare orsakade ett mindre hål i väven. Nyfikenhet och klåfingrighet ledde till att resten av duken slets loss istället för att lappas och lagas. Det här skedde någon gång under 80-talet. Därefter har båten stått på land i cirka trettio år och förfallit. Några halvtaffliga restaureringsförsök har gjorts under åren men samtliga dött ut på grund av bristande intresse och praktiska problem.

Vintern 2011-12 rasade ställningen över båten ihop på grund av all snö och knäckte nästan samtliga tvärbalkar. Emil bestämde sig för att renovera upp båten och den transporterades därmed ner till Stockholm till garaget hemma i Stureby.

– Jag tog mig an uppgiften i princip helt utan kunskaper om båtbygge, berättar Emil och fortsätter. Men med stor hjälp av låtsasmorfar Paul Westman, som medhjälpare, låtsasmormor Connie Westman, mestadels som researcher och låtsasmamma Marika Westman, mestadels som finansiär, samt pappa Claes Johansson som kommit med glada tillrop och en hjälpande hand emellanåt, lyckades vi tillslut komma igång med projektet och steg för steg ta oss framåt.

Båten stod orörd i garaget ett halvår och bortsett från lite research och taktiksnack utfördes inget direkt arbete. Men när Påsken kom drog Emil igång projektet på allvar.

– Vi tog bort alla gamla trasiga tvärbalkar och började såga till nya. Kvar från originalbåten fanns i princip enbart skrovet och ett fåtal tvärbalkar. Till en början hade jag som förhoppning att kanoten skulle vara färdigbyggd samma sommar men oerfaren som jag var hade jag inte insett hur mycket jobb det här projektet faktiskt skulle innebära och tidsplanen fick ganska snabbt ändras. Vi upptäckte nya saker hela tiden som behövde åtgärdas och blev tvungna att göra om en del saker som blev fel första gången. Men vi jobbade på och sakta men säkert blev alla balkar och sittbrunnen klara och insidan renskrapad, inoljad och målad. Därefter kom det svåra som vi fasat en del över, dukningen av skrovet. Men efter diverse svordomar och mycket tålamod gick även det vägen, långt över förväntad. Jag minns när vi stod där och skulle påbörja dukningen, hur vi än drog och vred bubblade sig väven och om vi lyckades få den slät på ett ställe hade nya bubblor dykt upp på ett annat. Jag skulle ljuga om jag sade att jag inte misströstade en del den där första stunden när vi provdrog, men som sagt det gick vägen.

15 månader och cirka 1500 timmars jobb senare börjar D-kanoten likna en båt på allvar igen. Emil berättar vidare att däcket är färdigbyggt samt dukat.

– Nästa steg i bygget är riggen [båten är kanotriggad och därmed tvåmastad], ytfinish, samtliga beslag och förmodligen en hel del annat som lär dyka upp på vägen. Förhoppningen är att båten ska vara seglingsduglig våren 2015 och helt restaurerad till sommaren 2015. Slutmålet är att så småningom delta i SM i kanotsegling 2015 eller 2016, avslutar Emil.

Text Search Magazine

FAKTA D-KANOTEN 

Regeln beskriver kortfattat D-kanoten som en campingbar, heldäckad farkost utan akterspegel som är försedd med uppdragbart centerbord och roder. Det är den tyngsta av segelkanoterna. Den är barlastad för att vara lite stabilare och självrätande vid alltför svår krängning. Segelföringen är fri men de flesta är slupriggade men det förekommer även ketch- och kanotrigg. Den kan byggas i kravell [dukad eller odukad] plywood eller gjutas i plast. Det är den äldsta klassen av C-, D- och E-kanoter. D-kanotklassen kom till 1921 och de flesta av de idag seglande kanoterna byggdes på 30-, 40- och 50-talet. Alltså till åren komna. Men på senare år har intresset för klassen pånyttfötts och flera nybyggen har kommit till. Regeln har dessutom modifierats för att tydligt skilja D-kanoten från E-kanoten. D-kanoten är mest populär på västkusten eftersom den med sitt slanka skrov och goda stabilitet trivs utmärkt på öppnare vatten med havssjö och lite kraftigare vindar. Många D-kanoterna samlas på Göteborgs Kanotförening där klubbkappseglingar, DM och med jämna mellanrum även SM anordnas.

PROJEKT D-KANOT

Top