Asagao

Search Magazine 100 Year Hall of Fame hyllar båtar som kappseglas efter sin hundraårsdag. Låt oss presentera 8 mR Asagao.


En vacker gammal dam man ser på nästan alla kappseglingar i den Stockholmska skärgården.är R åttan Asagao. Ibland går det bra och ibland inte. Allt beror ju på väder, vind och vågor som ni vet.

I vilket fall som helst är hon en av de vackraste gamla damerna vi har kvar i vår flotta av klassiska segeljakter.

Så här står det om 8 mR Asagao i Sail Yacht Societys årsbok: Asagao konstruerades av Johan Anker 1908 på uppdrag av Carl Ruben (senare Dugdale), Köpenhamn. Ruben vann bland annat Tornöpokalen samt hederspris (Silverdjonken) vid Kieler Woche 1909 med Asagao.

Under första världskriget var hon registrerad i Kiel, Tyskland under namnen Hummel och senare Ultra. 1918 kom hon till Sverige och första registrerade ägare är assuransdirektör Nils Philipsson, Göteborg. Genom kommendörkapten G. L. Brodin skänktes hon 1919 till Flottan vid Karlskrona Örlogsstation. Enligt gåvobrevet ”för att gifva sjöofficerarna, vilka ofta under sin tjänstgöring ombord icke äro i tillfälle till segling ökade möjligheter därtill”.

Under de följande 40 åren utnyttjades Ultra för officerarnas rekreations-segling och hade under sommarhalvåren två värnpliktiga gastar påmönstrade. 1959 utrangerades hon och skänktes till Karlskrona Scoutkår som seglade henne i cirka tio år innan hon övergick i privat ägo.

Eftersom Asagao är konstruerad enligt den gamla R-regeln från 1906 är hon betydligt mindre, kortare och grundare jämfört med senare R8:or samt med en förhållandevis platt och bred akter. Ursprungligen fördes en kutterrigg med gaffelsegel om ca 100 kvm.

Sedan några år tillbaka har hon en ny gaffelrigg med ställ om ca 85 kvm och är numera tillbaka i nästan ursprungsskick.

Båtfakta

Båttyp: R8
Byggnadsår: 1908
Konstruktör: Johan Anker
Varv: Anker & Jensen, Asker, Norge
Löa: 12,04 m
Lwl: 7,93 m
Bredd: 2,44 m
Djupgående: 1,55 m
Deplacement: 6 ton
Material i skrov: Mahogny
Däck: Oregon pine
Riggtyp: Gaffel
Segelyta(stor+fock): 85 kvm
Tecken i seglet: H1

Text Gustaf H

Top