Oberon

Search Magazine 100 Year Hall of Fame hyllar båtar som kappseglas efter sin hundraårsdag. Låt oss presentera Oberon.

Oberon är en mycket intressant båt seglingshistoriskt sett. För att vinna kappseglingar i kryssarklassen försökte man bygga kryssare som var så raceraktiga som möjligt. Oberon var avsedd att tävla som kryssare, men hon ritades och byggdes som en racer, mycket lätt och med klena dimensioner.

Bruksägaren Erik Roth, på Kohlsva Bruk i Bergslagen, beställde Oberon av August Plym. Roth gav Plym en konstruktörs önskedröm, en beställning utan restriktioner. De enda anvisningar som Roth lämnade var att hon skulle vara snabbast i sin klass och inte ha ett större djupgående än 1,60 m, ty Roth hade inte mer vatten än så i sin vik. Plym gjorde ett förnämligt arbete vid framställande av Oberon. Linjemässigt ligger hon nära Plyms Trollhättan, som vann Tivolipokalen 1898.

Byggnadsmässigt blev Oberon något av ett underverk. Av totaldeplacementet om 3,2 ton låg 1,8 ton i den dåvarande blykölen. Hela skrovet med däck, ruff, inredning och utrustning samt riggen med segel vägde alltså bara 1,4 ton. Oberon förde mycket segel från början, under sitt första år 82 kvm som sedan ökades till 90 kvm. Oberon är också unik utifrån det faktum att båten aldrig har riggats om till Bermudariggen.

Karaktär av kryssare fick Oberon genom en mycket låg rufföverbyggnad (som på sin höjd kan ha givit plats att sitta rak under). En kryssare skulle också ha riktig, nedbyggd köl. Det hade Oberon visserligen, men bara formellt. I praktiken fick Oberon en med skrovet sammanbyggd fenköl och ett fritt sittande roder.

Inredningen var av amerikansk ceder, rundhultet ihåligt och skrov med däck av 40 cm breda mahognyplankor allt utomordentligt klent dimensionerat, men ytterst väl hoppassat. Plym sade också en gång ”att en båts styrka inte i första hand bestäms av dimensionerna utan mer av det sätt varpå byggnadsdelarna sammanfogas”. Han litade dock i Oberons fall inte endast på noga inpassning utan lade in en 1 mm tjock plåt av nickelstål i Oberons hålkrabb och ned till blykölen.

Hur seglade nu denna märkliga båt? Strålande helt enkelt. Så var Roth också en utomordentligt skicklig rorsman. Under sin debutsommar gjorde Oberon nio starter mot Östersjöns förnämsta racers, såväl köl-, fen-, som centerbordsbåtar. Och hemförde 9 förstapris. Konkurrenterna sade dock många ord om att en så lätt maskerad racer tilläts starta i kryssarklassen. Under KSSS:s största evenemang 1901, Gefleregattan, vägrade också de två förnämsta kryssarna i klassen (Gerd, dagens Sang och Elvan) att starta mot Oberon och mot Gustaf Estlanders lika lätt maskerade racer Wendula. Debatten mellan seglarna gick sedan hög hösten 1901 och slutade med att Oberon genom en deplacementsregel diskvalificerades och överfördes till racerklass. Även idag hävdar hon sig ofta väl i kappseglingssammanhang.

1922 byggdes båten om på Marieholms Båtvarv med en ny hög rufföverbyggnad och en akterut förskjuten sittbrunn. Båten låg under många år i Åhus, där den seglades av mästerlotsen. Få är de som har växt upp i Åhus under 30-och 40-talet som inte har seglat på Oberon. Oberon återbördades ännu en gång till Stockholm 1977, denna gång från Limhamn av Thomas Larsson och bröderna Hans och Bengt Wahrolen. Bröderna Wahrolen ersattes redan på hösten 1977 av Lars Göransson som sedan 1984 är ensam ägare till båten. Lars Göransson och Thomas Larsson har rivit den stora ruffen och istället byggt en stor öppen sittbrunn mitt i båten. De har också återställt den påbyggda kölen till ursprunglig form och satt på ett frihängande roder. Äntligen har alltså Oberon blivit vad de flesta seglarna år 1901 såg henne som, en äkta racer. Hon är idag grann att se, denna sekelskiftesracer som ännu seglar med gaffelrigg, om än inte med den ursprungliga stora segelytan.

Oberon är alltså idag mera en äkta kryssare än hon var 1901, trots detta används hon mest som kryssare och har tagit ägarfamiljen (två vuxna och tre barn) på många och långa färder runt Sveriges kuster.

Ägarlängd

1901-1903: Bruksägare Erik Roth (beställare), Stockholm Oberon
1904-1906 Ammanuensen Fr.Berg, Ronneby Oberon
1907-1912: Grosshandlare C.Söderberg, Stockholm Oberon
1917-1919 Kamrer Hj. Tillberg, Stockholm Gun
1919-1924: Direktör Oscar Jansson, Stocksund Oberon
?-?: C. Jansson Oberon
1938-1955: Droskägare A. Rosenqvist, Kristianstad Oberon
1967-1973: C. Wallin, Malmö Oberon
1973-?: M. Schreiter och L. Larsson, Malmö Oberon
?-1977: M Schreiter, Malmö Oberon
1977-1977: Jaktrederiet Oberon, Stockholm Oberon
1977-1984: Thomas Larsson och Lars Göransson, Stockholm Oberon
1984 och framåt: Lars Göransson, Stockholm Oberon

Fakta

Båttyp SK75/Fenkölsracer
Byggnadsår 1901
Konstruktör August Plym
Varv Stockhoms Båtbyggeri
Ort Liljeholmen
Löa 12,38 m
Lwl 7,50 m
Bredd 2,51 m
Djupgående 1,9 m
Deplacement 3,5 ton
Material i skrov Honduras mahogny
Däck Dukat
Riggtyp Gaffel
Segelyta (stor+fock) 73 kvm

Text Lars Göransson

Top