Personuppgiftshantering

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. De viktigaste ändringarna är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke. Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till marknadsföring och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Det är viktigt för oss på Search Magazine att skydda våra kunders och användares personuppgifter, följa reglerna i förordningen, så att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi behöver dina uppgifter för att göra nyhetsutskick, hantera din prenumeration och / eller publicera din annons på på Search Magazine Marknad. Uppgifterna har du själv skickat till oss genom att teckna dig för en prenumeration, teckna dig för vårt nyhetsutskick och / eller skapa ett konto på Search Magazine Marknad. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss på Search Magazine och inte föras vidare till en tredje part.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom avregistreringslänken som finns i slutet av varje utskick. Om du vill ta bort dina uppgifter från vårt prenumerationsregister skickar du ett mail till prenumerera@searchmagazine.se. Om du vill ta bort dina uppgifter från Search Magazine Marknads register skickar du ett mail till marknad@searchmagazine.se.

Med detta önskar vi dig många sköna dagar på vattnet.

Vänliga hälsningar redaktionen

Mer information om vår personuppgiftsbehandling hittar du här.

Search Magazine är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen. För mer information, se eur-lex.europa.eu. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos Search Magazine tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

  • Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
  • Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
  • Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
  • Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Vilken information samlar Search Magazine in om dig?

  • Ditt namn
  • Din e-postadress
  • Din postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Dina kontaktuppgifter

När samlar Search Magazine in din information?

Search Magazine samlar in dina personuppgifter när du tecknar dig för en prenumeration, tecknar dig för våra nyhetsutskick och / eller skapar ett konto på Search Magazine Marknad.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom avregistreringslänken som finns i slutet av varje utskick. Om du vill ta bort dina uppgifter från vårt prenumerationsregister skickar du ett mail till prenumerera@searchmagazine.se. Om du vill ta bort dina uppgifter från Search Magazine Marknads register skickar du ett mail till marknad@searchmagazine.se.

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

Om du har en fråga eller vill lämna ett klagomål till Search Magazine angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss via info@searchmagazine.se.

Med detta önskar vi dig många sköna dagar på vattnet.

Vänliga hälsningar redaktionen

Top