Nav och Meteo

Road book för Gotland Runt

Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie artiklar som behandlar navigation och meteorologi ombord på en havskappseglingsbåt. Här ... Läs mer

Fart i båten

Den här artikeln bygger till största delen på ett samtal med skepparen och ägaren till First 36.7:an Team Pro4u; Patrik Forsgren. Detta efter att jag förra året ... Läs mer

Vindar och krafter

Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie artiklar som behandlar navigation och meteorologi ombord på en havskappseglingsbåt. Senast ... Läs mer

Moln (I)

Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie artiklar som behandlar navigation och meteorologi ombord på en havskappseglingsbåt. Här ... Läs mer

Sjöbris

NAVIGATION OCH METEOROLOGI för kappseglare med Roger och Lage Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie artiklar ... Läs mer

Få ut full effekt av vinden

NAVIGATION OCH METEOROLOGI för kappseglare med Roger och Lage Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie ... Läs mer

Hur har navigatörens roll ...

NAVIGATION OCH METEOROLOGIför kappseglare med Roger och Lage   Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie artiklar som behandlar ... Läs mer

Top