Seglingens Paralympics vara eller icke vara

Så ”hux-flux” är målet framflyttat ytterligare fyra år. Kanske ännu längre. Oavsett vilken spridning och vilken excellens paraseglingen uppnått om fyra år så vet vi faktiskt inte. Det är lätt att uppfatta IPC:s urvalsprocess som subjektiv och godtycklig.

I mitten av september, dagen före invigningen av tidernas största Para-VM, sett till antalet deltagande nationer, släppte IPC (International Paralympic Committee) bomben. Då, fyra månader innan beskedet väntades enligt processens tidsplan, lät de meddela att seglingen inte längre är aktuell för Paralympics 2024. Beskedet möttes med bestörtning. Varför? Vems fel var nu detta? Hur kunde det ske igen? Frågorna var många. Men svaren dröjde då handläggaren som skickat beskedet lämnat kontoret för tre veckors semester.

Avgörandet föll enligt IPC på att seglingen inte uppfyllde grundkriteriet att vara ”brett och regelbundet” utövad i minst 32 länder. World Sailing (WS) har, beroende på hur man räknat, fått det till lägst 32, och skickat in resultat från 600 events som bevis på detta. Enligt IPC:s sätt att räkna landade vi på 31 nationer.

Ansökan som skickades in i juli 2018 var mycket utförlig och ingen kritik fördes fram under processen. Men de förklaringar som enligt IPC ligger till grund för övriga nedslag på ansökan, kan lätt uppfattas som (fel-)tolkningar och subjektiva bedömningar till vår nackdel. Känslan av att seglingen inte fått en rättvis bedömning lämnar alla involverande med en stark känsla av frustration.

Det skulle vara lätt att ge upp, känna att om de inte vill ha seglingen med så riktar vi vårt fokus annorstädes och det är väl vad som sker nu till viss del. Inte att vi ger upp, men att vi flyttar fokus från Paralympics något. Paraseglingen ska fortsätta att växa och alla inblandade kommer att slita vidare för bredare deltagande, fler aktiva nationer, fler tävlingstillfällen, mer synlighet och en transparent och rättvist styrd sport.

Efter WS:s årliga konferens i november har paraseglingskommittén och dess arbetsgrupper redan börjat omformulera målsättningar, justera strategier och arbeta ännu hårdare för att uppnå en seglingssport som är attraktiv och tillgänglig för alla. Vi är vana att arbeta hårt för vår sport, för vår övertygelse och för våra utövare.

Det dröjde länge innan IPC återkom till WS med klargöranden kring beslutet. ”Svaren” kom då i form av ett konfidentiellt brev som endast en handfull personer fick ta del av. Att transparens är ett av IPC:s mål är inget som skiner igenom i det här fallet precis. Inte heller det faktum att inkludering är ett annat av deras ledord. Är det något paraseglingen kan stoltsera med så är det inkludering. Vi omfamnar idrottare med alla typer och grader av funktionsnedsättningar, kvinnor liksom män, alla kan vara med. Men när seglingen visar att vi i vissa fall även kan vara en inkluderad sport fullt ut, att paraseglare kan tävla mot seglare utan funktionsnedsättning, så räknas det inte för IPC.

Men WS tror på inkludering, tror att det är vägen framåt. Det tycker jag är coolt, för det gör jag med. I mitt arbete inom paraseglingen internationellt så har det alltid varit målet. Ett mål som är allt mer inom räckhåll, nu när segelsporten är helt inkluderad och accepterad, på högsta administrativa nivå.

Flera tankar kring inkludering kom upp till ytan under årets konferens, som att göra 2.4 OD till en olympisk klass. Valet av ett Offshore kölbåtsevent till 2024 har också väckt tankar om möjligheter för paraseglare att delta i OS. Det känns inte omöjligt då två paraseglare driver kampanjer mot Vendée Globe 2020.

Så nu fortsätter vi arbetet med att påverka WS:s utvecklingsarbete för att nå ut till ännu fler länder och försöka att få dem att förstå att seglingen inte diskriminerar någon, att den kan vara för alla med vilja, möjlighetstänk, rätt båtar och strävan att lära av varandra. Paraseglingen är på frammarsch, trösklarna blir allt lägre. Jag tror på det vi gör och kommer inte att ge upp. Istället lägger vi i nästa växel och gasar. För att segling för personer med funktionsnedsättning ska växa världen över, inte för IPC:s skull, utan för seglarnas.

// Emma Hallén, Skota Hem och World Sailing – Para Sailing Development Working Party

Top