NYA REGLER FÖR LAGEN I VOLVO OCEAN RACE (video)

Volvo Ocean Race ändrar reglerna för att bevara det moment som Team SCA skapade i racet 2014-15 och säkra återväxten av kvinnliga havskappseglare och kvinnligt deltagande i Volvo Ocena Race. I första klippet nedan kommenterar VD Mark Turner, och i det andra andra summeras de nya reglerna.


Bland annat kommer de manliga lagen att begränsas till sju personer (en mindre än sist) medan mixade lag får vara fler. Det här är fantastiska nyheter för världens seglartjejer som drömmer om en karriär som havskappseglare. En dörr som länge stått med lås och bom är nu öppen. Om det blir åtta lag i nästa runda runt jorden och samtliga väljer att segla med mixat lag innebär det totalt 16 tjejer på banan. Det ser vi fram emot!

Här följer några möjliga besättningskonstellationer:

7 män

7 män och 1 eller 2 kvinnor

7 kvinnor och 1 eller 2 män

5 män och fem kvinnor

11 kvinnor

Volvo Ocean Race värnar också om att få in yngre seglare, två i besättningen får inte ha fyllt 30 år i slutet av juli 2018.

De följande veckorna kommer ytterligare nio pressmeddelanden från Volvo ocean Race med anledning av de nya reglerna.

Hela pressmeddelndet kan du läsa på www.volvooceanrace.com.
Top