När man tror man är säker (video)

Människan har alltid fascinerats av djuren och inte minst stora vithajar. Det här mötet var dock kanske i närmsta laget.
Top