Veckans regelsituation: Gäller regel 15 om man skapat situationen själv?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget.

Allting måste inte vara supersvårt, men ibland kan det enkla ändå bli fel. I läge 1 och 2 har båda båtarna SB halsar och Blå ska hålla undan som båt klar akter om enligt regel 12. I läge 3 har Gul gippat till BB halsar och är nu enligt regel 10 själv skyldig att hålla undan för Blå som fortfarande har SB.

I den här situationen finns det ingen regel som så att säga skyddar Gul. Regel 15, d.v.s. att båt som får rätt till väg ska ge den andra båten plats att hålla undan, gäller inte här eftersom det är Gul själv som skapat situationen genom att gippa. Gul är helt enkelt skyldig att omedelbart efter gippen hålla undan för Blå. Kan den inte det, så är det Guls eget fel.

Text Claes Lundin

Top