Vågor och land

Vågor långt ute på havet är en sak, vågor nära land en helt annan. Som båtägare gäller det att ständigt hålla koll på väder och andra naturfenomen.

Top