Toppen av ett isberg, eller en brand? Titanics undergång får ny teori

Vi har hört historien, sett filmen och jag har till och med besökt ett tillfälligt museum där man fick möjligheten att lägga handen på ett isflak och känna en isande smärtan. Jag talar såklart om Titanic.


15e april 1912 sjunker skeppet Titanic mot djupet utanför Newfoundland och i det isande vattnet omkommer 1 500 passagerare och besättningsmedlemmar. Det är en av vår tids mest kända, mytomspunna och omtalade fartygsolyckor, och där anledningen varit känd sen länge. Tills nu.

Kort efter förlisningen gjordes en utredning, där man konstaterade att det var kollisionen med ett isberg som rev upp ett stort hål i skrovet vilket fick skeppet att ta in vatten och slutligen sjunka. Nu hävdar journalisten och författaren Senan Molony att det  var en brand i ett maskinrum låg bakom olyckan.

Molony har forskat kring ämnet i nära 30 år, och har tittat närmre på dokument från utredningen och uttalanden från överlevande brandmän som hävdar att en mycket svårsläkt brand härjat i fem dagar. Brandmän ombord hade förjäves försökt släcka branden. Enligt utredningen hade branden startat redan innan avfärden från varvet i Belfast, men eftersom rederiets ledning inte ville försena avfärden kan man alltså ha låtit branden pågå.

– Den officiella Titanic-utredningen stämplade förlisningen som ett Guds verk. Men det är inte en enkel historia om att kollidera med ett isberg och sjunka. Det är en mix av extraordinära faktorer: eld, is och en rent kriminell oaktsamhet, säger Molony till The Times.

Top