Tips från coachen: teknikövningar!

Att ha total kontroll över sin båt i alla seglingsförhållanden är av absolut största vikt för att kunna bli en framgångsrik seglare. Boathandling och teknik kommer förr eller senare att vara en begränsande faktor i en besättnings utveckling, det spelar ingen roll hur bra taktik eller strategi man har om man inte klarar av att ta båten dit där fördelen finns.


Teknik är ofta lättare att träna än taktik, man måste inte ha 20 motståndare man kan vara helt själv och med hjälp av en boj kan man komma väldigt långt. Vi tänkte därför tipsa om några enkla teknikövningar som kan hjälpa din båt att vinna de viktiga båtlängderna i täta situationer.

Snurr runt boj:

Till denna övning behöver man alltså en boj. Oftast är det inga problem att hitta en boj där du tränar eller så tar du helt enkelt med en. Övningen är väldigt enkel, det handlar om att segla så snabbt som möjligt runt bojen, runt, runt, runt. För att snabbt ta sig runt bojen måste besättningen jobba hårt och på rätt sätt.

Se till att alltid ha seglen rätt skotade och besättningsvikten placerad så att båtens lutning hjälper båten runt i manövrarna. Om man har lovartslut kommer båten bli fallgirig, om man har lälut kommer båten att bli lovgirig. Genom att använda lutet för att styra båten kan man ha mindre roderutslag och det blir mindre broms genom manövrarna.

 

 Testa att göra så små cirklar som möjligt och ligga så nära bojen det går, efter hur många varv tar farten slut? Testa att köra längre varv med högre fart, på tio varv vilken storlek på cirklarna går snabbast? När ni har tröttnat på övningen testa att köra åt andra hållet!

Är ni flera båtar blir övningen ännu bättre, nu handlar det om att komma ifatt och förbi den andra båten. Manövrarna måste nu hela tiden anpassas efter de andra båtarna, det ökar svårighetsgraden och nöjet.

Kovändning:

Detta är också en användbar övning som man kan köra själv eller tillsammans med andra på en bana. Övningen går ut på att göra kovändningar, dvs att gippa på kryssen och slå på länsen. Svårigheten ligger i att behålla fart i manövern och tappa så lite som möjligt. Precis som i övningen över gäller det att skota seglen rätt och ha rätt lut genom hela manövern.

Om man gör detta på träningsrace, får man med teknikträningen i ”skarpt läge”. Om man endast är ute på havet och tränar en viss manöver, blir man säkerligen bra på att göra den, det svåra är sen att göra det lika bra när ska tänka på taktik och strategi mitt i ett race. 

Ögonbindel:

Målet med teknikträning är att alla manövrar skall sitta i ryggmärgen, att man ska kunna göra dem i sömnen eller med förbundna ögon. Så testa att dra ner mössan över ögonen eller bara blunda för en stund. Går det att göra jobbet ombord lika bra? Knappast! När man sen tittar igen, kommer dock allt att bli väldigt enkelt.

Om man är flera i båten kan man variera övningen genom att låta en ha ögonbindel och sen guida den personen till rätt steg. Tänk på att sänka hastigheten i manövrarna lite i början, så att ni inte skadar er. Det kan också vara bra att se till att man har fritt vatten runt sig så man inte krockar eller går på grund. Denna övning kommer säkerligen ge ett gott skratt, samtidigt som ni blir bättre i båten. 

 Tips från coachen Victor Västernäs

Top