Så görs kolfibermaster

Som tumregel är en kolfibermast cirka 40% lättare än en motsvarande aluminiummast - vilket även vi som inte är båtkonstruktörer eller ingengörer förstår gör stor skillnad. Lättare båtar går snabbare än tunga båtar, och ska vikten sitta någonstans ska det vara på railen eller i kölen - inte uppe i masttoppen. Sen är det lite sexigare med kol än aluminium... 

Men hur görs egentligen kolfibermaster? Distant Shores TV har besökt Seldéns mastfabrik i Portsmouth

Kolfiber är ett armeringsmaterial som består av tunna dragna trådar av kol, vävda eller tvinnade till mattor, vävar eller band, som används tillsammans med epoxi-, poly- eller vinylester för att tillverka lätta och starka konstruktioner till båtar (och i andra sammanhang. 

Jämfört med glasfiber är kolfiber lättare, styvare men har sämre slagtålighet och används därför ofta tillsammans med aramidfiber. Kolfiber har blivit mycket populärt i laminat tack vare den höga styvhet som kan uppnås. Fördelen gentemot metall är att den inte rostar men en nackdel är att sprickbildning emellan olika lager kan uppstå.

Top