OBERON VAR SÅ SNABB ATT KONKURRENTERNA VÄGRADE TÄVLA MOT HENNE – VANN NIO AV NIO RACE 1901

För 24 år sedan kappseglade fenkölsracern Oberon i klassikerregattan i Mariefred. Nu är det dags igen! -För oss som var med på veteranbåtsfestivalen i Mariefred 1994 blir det lite av en "revival" med Hundraåringarnas Regatta, skriver Lars Göransson skeppare på Oberon, en ursnabb fenkölsracer som byggdes redan 1901.

Oberon tillhör de båtar som är mest intressanta i Search Magazines Classic Yacht Challenge, ett pris som i år ges för line honors, dvs regattans snabbaste båt i seglad tid. Det ger också en intressant jämförelse med dagens båtar

Oberon är en mycket intressant båt seglingshistoriskt sett. För att vinna kappseglingar i kryssarklassen försökte man bygga kryssare som var så raceraktiga som möjligt. Oberon var avsedd att tävla som kryssare, men hon ritades och byggdes som en racer, mycket lätt och med klena dimensioner, berättar Lars.

Karaktär av kryssare fick Oberon genom en mycket låg rufföverbyggnad . En kryssare skulle också ha riktig, nedbyggd köl. Det hade Oberon visserligen, men bara formellt. I praktiken fick Oberon en med skrovet sammanbyggd fenköl och ett fritt sittande roder.

Bruksägaren Erik Roth, på Kohlsva Bruk i Bergslagen, beställde Oberon av August Plym. Roth gav Plym en konstruktörs önskedröm, en beställning utan restriktioner. De enda anvisningar som Roth lämnade var att hon skulle vara snabbast i sin klass och inte ha ett större djupgående än 1,60 m, eftersom Roth inte hade mer vatten än så i sin vik.

Plym gjorde ett förnämligt arbete vid byggandet av Oberon. Linjemässigt ligger hon nära Plyms Trollhättan, som vann Tivolipokalen 1898, enligt presentationen av Oberon i Sail Yacht Societys matrikel.

Byggnadsmässigt blev Oberon något av ett underverk. Av totaldeplacementet om 3,2 ton låg 1,8 ton i den dåvarande blykölen. Hela skrovet med däck, ruff, inredning och utrustning samt riggen med segel vägde alltså bara 1,4 ton. Oberon förde mycket segel från början, under sitt första år 82 kvm som sedan ökades till 90 kvm.

Plym sade menade att en båts styrka inte i första hand bestäms av dimensionerna utan mer av det sätt varpå byggnadsdelarna sammanfogas. Han litade dock i Oberons fall inte endast på noga inpassning utan lade in en 1 mm tjock plåt av nickelstål i Oberons hålkrabb och ned till blykölen.

Oberon är unik genom att båten aldrig har riggats om till Bermudariggen.

Hur seglade nu denna märkliga båt? Strålande helt enkelt. Så var Roth också en utomordentligt skicklig rorsman. Under sin debutsommar gjorde Oberon nio starter mot Östersjöns förnämsta racers, såväl köl-, fen-, som centerbordsbåtar. Oberon hemförde nio förstapris.

Konkurrenterna sade dock många ord om att en så lätt maskerad racer tilläts starta i kryssarklassen. Under KSSS:s största evenemang 1901, Gefleregattan, vägrade de två förnämsta kryssarna i klassen att starta mot Oberon och mot Gustaf Estlanders lika lätt maskerade racer Wendula. Debatten mellan seglarna gick sedan hög hösten 1901 och slutade med att Oberon genom en deplacementsregel diskvalificerades och överfördes till racerklass.

Efter en ombyggnad på 1920-talet rev nuvarande ägaren Lars Göransson och dåvarande delägaren Thomas Larsson (1977-84) den stora ruffen och byggde istället en stor öppen sittbrunn mitt i båten. De återställde den påbyggda kölen till ursprunglig form och satt på ett frihängande roder.

Oberon har blivit vad de flesta seglarna år 1901 såg henne som, en äkta racer. Lars är sedan 1984 ensam ägare till Oberon.

OLLE APPELBERG OCH LARS GÖRANSSON

Top