En fruktansvärd påminnelse - vi måste ta hand om haven

Det är fruktansvärda scener vi får se i klippet... En plats som ska vara helt oberörd av människor är fylld med skräp. När tidvatten, vind och ström stämmer helt överens ser det ut så här.


Skräckbilder som vi alla måste dela och visa upp för varandra så vi kommer ihåg och hjälps åt att inte skräpa ner. 

Top