Vanligare med extremvindar till havs

En australisk studie visar att världens oceaner har blivit stormigare, rapporterar Vetenskapsradion.

Forskare vid University of Melbourne i Australien har kommit fram till att våghöjd och vindhastighet till havs har ökat de senaste 33 åren. Den största ökningen har skett i området runt Antarktis, där extremvindarna har ökat med 1,5 meter per sekund, eller åtta procent under den här perioden.

Studien som publiceras i tidskriften Science stämmer överens med FN:s beräkningar om att ett varmare klimat ger mer extremt väder. Och kraftiga vindar till havs kan ge konsekvenser.

– Vågor är ju ett stort problem för sjöfart, och även då vågor mot land som förstör olika strukturer, säger Göran Broström, professor vid institutionen för marina studier vid Göteborgs universitet till radion.

Broström säger också att det krävs mer forskning för att utreda om förändringarna beror på klimatförändringar eller om det handlar om naturliga cykler, eftersom studien bygger på en relativt kort tidsperiod.

Antarktis är land- och havsområdena kring Sydpolen. Antarktis, som även är en egen djurgeografisk region (antarktiska regionen), är till skillnad från Arktis en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan. Det är den enda kontinent som saknar bofast mänsklig befolkning, men det finns fler eller färre tillfälliga boende.

Källa 

Top