Västlänksvrak - nio båtar hittade i samband med bygget

I samband med det pågående arbetet med tågprojektet Västlänken har marinarkeologer hittat nya spår av Göteborgs historia som hamnstad. Bara under det senaste året har man grävt fram totalt nio vrak. 

Under utgrävningarna för Västlänken vid Packhusplatsen i Göteborg har marinarkeologerna funnit sitt eldorado i form av inte mindre än nio vrak, några över 400 år gamla. Det ger en ny bild av Göteborg som hamnstad i historien.

– Det här är den största fyndplatsen av vrak på västkusten, säger Dana Dalicsek marinarkeolog och projektledare.

Över loppet av det senaste året har vraken hittats löpande. Allt från större 20 meters hemförarbåtar från 1700-talet till mindre 4-5 meters bruksbåtar – den senaste från 1800-talet. En gång låg de vid Masthamnen, nuvarande Packhusplatsen, och när de sjönk till botten fortsatte trafiken som vanligt.

Leran är tung nästan överallt där man gräver för Västlänken. Vid nio tillfällen har arbetet stoppats då marinarkeologerna funnit ett nytt vrak. Efter uppgrävning och dokumentation blir vraken bortflyttade men räddas inte i sin fysiska form. I stället sparas de digitalt som 3D-foto, vilket kan ses på Arkeologernas hemsida.

”Ny bild av Göteborg”

Dana Dalicsek, marinarkeolog och projektledare, berättar att de här vraken ger nya detaljer om Göteborgs historia.

– Om man jämför med dagens lokala småbåtshamn, så är det så att ibland är det någon båt som sjunkit och då tänker alla ”ja, den ligger där”. Och så tar man sig förbi ändå. 

Han fortsätter:

– Det var precis likadant i Masthamnen en gång i tiden. Båtarna vi hittar var ofta snabbyggda och billiga båtar som man inte brydde sig om att ta upp och reparera när de sjönk. Men nu får vi, tack vare det, en helt ny bild av Göteborg som hamnstad, säger Dana Dalicsek.

Arbetet stoppar Västlänken 

Fynden gör att Västlänkens delprojekt Kvarnberget försenas och blir dyrare. Delprojektet skulle vara klart nästa år, men förlängs nu till 2023, och en av anledningarna är alltså de stora arkeologiska fynd som gjorts på platsen och som behöver dokumenteras, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Källor: SVT, GP, DN 

Top