Svensk Sjösportbibliografi

Till sist blev den klar, det kändes nästan overkligt att hålla i den och se högen med tryckta böcker efter att ha hört talas om den i så många år.

Ulf Lycke i Nyköping har under ungefär 25 år sökt och listat allt tryck utgivet av svenska segel- och motorbåtsklubbar mellan 1833 och 1970. Med på listan finns också klubbarna för rodd, kanotsegling, issegling och paddling. Boken på 346 sidor är den i särklass mest heltäckande som skrivits om vår svenska sjösportslitteratur och innehåller bland annat stadgar, årsböcker, medlemsblad, matriklar, kalendrar, tävlingsinbjudningar och program. Trycket är i färg och avsnitten om de olika föreningarna inleds med klubbens flagga eller logo. Det finns även många bilder på olika böcker och tryck inlagt i texten.

Med hjälp av Ulf Lyckes nya bok Svensk Sjösportbibliografi kommer de som vill forska i sin båts eller klubbs historia få en betydligt bättre startpunkt än tidigare, då det var svårt att få reda på vad som hade publicerats.

Anledningen till att Ulf började skriva boken är hans eget intresse för segling och historia och han har förbluffats över mängden tryckt material, det finns mycket mer än vad någon kunde tro. Arbetet med att hitta trycken har varit mycket omfattande med otaliga dagars letande på Kungliga Biblioteket, Sjöhistoriska, Sjöfartsmuseet och olika föreningsarkiv samt kontakter med samlare av nautisk litteratur. Till sist blev den klar, det kändes nästan overkligt att hålla i den och se högen med tryckta böcker efter att ha hört talas om den i så många år. Länge såg det ut som om det inte skulle bli någon bok eftersom det är ett mycket smalt ämne. Gaff Yacht Societys Stiftelse bestämde sig dock för att ge ut den i en begränsad utgåva. GYS Stiftelse bildades i slutet på 1980-talet som en fristående stiftelse med uppgift att främja bevarandet av äldre segeljakter. Mest kända är de för sitt stipendium för stödjande och bevarandet av äldre, kulturhistoriskt eller på annat sätt intressanta segeljakter. Men sedan ett antal år tillbaka arbetar stiftelsen även med utgivning av böcker.

Stiftelsens ordförande Sven Matton kommenterar: ”Vi är väl medvetna om att detta inte är någon bok som kommer att sälja i stora volymer, men vi tycker att det är viktigt att kunna ge ut ett referensverk som kan användas för de klubbar eller båtägare som försöker ta reda på sin historia. Genom att det nu finns en bok där man kan se vilken litteratur som finns kan man också leta efter den”.

Boken kan i första hand rekommenderas till båtklubbar och bibliotek, men även till de som vill ha en bra utgångspunkt för forskande om sin egen båts historia eller se hur mycket som saknas i deras egen boksamling. Boken kostar 500 kronor plus porto 120 kronor och kan beställas från GYS Stiftelse (www.gys-stiftelse.se). Betalning till postgiro 791768-5. ISBN: 978-91-639-9410-4 Boken kan även köpas på Skärgårdsmässan i Stockholm eller hos Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Råseglarhuset, Skeppsholmen, Stockholm.

Text Jan Pettersson & Ingrid Eriksson

Top