Strandad utanför Mauritius

Fraktfartyget MV Wakashio har gått på grund vid Point d’Ensy, Mauritius. Fartyget skall ha varit olastat vid incidentet och enligt Mauritius Environmental Minister skall det inte heller ha skett något oljespill.

MV Wakashio är ett stort lastfartyg. Det byggdes 2007, har en dödvikt (mått på ett fartygs lastförmåga) på 203130 och mäter 300 meter. Lastfartyget var på väg från Kina till Brasilien när hon i lördags natt gick på grund utanför Mauritius. MV Wakashio får hjälp av lokala myndigheter för att komma loss.

Top