STIPENDIUM TILL 96-ÅRIGA MARGA SOM SEGRADE I ÅFIR MED 70 MODERNA BÅTAR I KÖLVATTNET

Bilden ovan: Henrik Widstrand med ett fast tag i skotet och Mia vid rorkulten i SK95 Marga, har till delats GYS Stiftelses stipendium för klassiska båtar. Förra året var Magras första säsong på 49 år och hon vann både duellen med värsta konkurrenten från 30-talet, La Morena, och ÅFIR, där hon segrade med drygt 70 moderna båtar bakom sig. Vill du se fler bilder? Klicka på bilden ovan och bläddra med pilarna på höger och vänster sida.


Familjen Widstrands skärgårdskryssaren SK95 Marga tilldelades årets stipendium från Gaff Yacht Societys Stiftelse. Mia Widstrand tog emot priset på Allt För Sjön och det var för 27:e året i följd i följd som stipendiet delades ut. Det är inte så vanligt med kvinnliga pristagare men hon har tillsammans med sin man Henrik genomfört det som troligen är den mest ambitiösa renoveringen av en större svensk skärgårdskryssare någonsin och båten är nu åter i toppskick.

Marga som mäter LÖA 19,87 m och har ett deplacement på 9,5 ton tillhör den generation skärgårdskryssare som var de mest långsmala.

Marga byggdes 1921 på Holms Yachtvarv i Gamleby och ritades av Yngve Holm. Meningen var att ägaren skulle ha Marga för att kappsegla på västkusten. Samtidigt på samma varv och på samma ritning byggdes en andra mycket välkänd båt, SK95 Britt Marie, för att segla på östkusten.

Efter att ha blivit mycket sliten hamnade Marga 1967 på land där hon stannade i nästan 50 år. Hade det inte varit för Mia och Henrik, som tog hand om henne när hon låg upp och ner som ett vrak i Göteborgstrakten för snart 20 år sedan, hade båten skrotats.

Det är inte så ofta som en hel familj deltar aktivt i en träbåtsrenovering , men det har inte varit främmande för Mia som har den egna träbåten Lilla Spjut, en 15 kvm skärgårdskryssare. Sönerna har också bidragit, inte minst med att vara en del av besättningen i den gångna sommarens kappseglingar.

Efter sjösättningen den 10:e juni 2016 har båten återigen visat hur snabb hon är. Marga vann sin första kappsegling i stor stil mot främsta konkurrenten SK95 La Morena i Search Magazine Classic Yacht Challenge och sedan segrade hon stort i ÅFIR med drygt 70 moderna båtar bakom sig.

Marga har räddats, renoverats, seglats, och dessutom seglats väl. Det är motivringen till att familjen Widstrand tilldelats 2016 års stipendium på 10000 kronor

GYS Stiftelses ändamål är att genom utdelande av stipendier stödja bevarandet av äldre, kulturhistoriskt eller på annat sätt intressanta segelbåtar, av trä eller annat byggnadsmaterial, samt äldre segel- & riggtyper. Därigenom ska GYS Stiftelse genom sin verksamhet söka motverka likriktning inom segelsporten. GYS Stipendium utdelas i första hand som erkänsla och uppmuntran till ägare av äldre segelbåt som underhålls, rustas, förbättras eller seglas på ett sätt som är berömvärt, intressant, eller eljest särskilt förtjänstfullt.

TEXT OLLE APPELBERG FOTO MATS JOHANSSON / GRANSEGEL

Top