Starta i lä: Västernäs ger 4 tips!

Tidigare har vi diskuterat förberedelser inför start och hur man lägger upp sin game plan. Nu fortsätter vi vår raceguide med att ta tag i lästarten. Som vanligt är det svårt att täcka upp alla aspekter och klasspecifika detaljer, men vi försöker så gott vi kan och så får ni gärna fylla på med funderingar och kommentarer nedan. Här kommer i alla fall 4 tips.

Lälayline

Det är absolut nödvändigt att veta var layline till läbåten är någonstans, dvs om man kryssandes kan nå upp över startbåten. Detta är något som man måste testa innan start oftast flera gånger för att vara riktigt säker. Om man befinner sig under layline i starten så måste man jobba sig mer åt lovart genom att antingen ta två snabba slag eller falla av och gippa runt för att hitta en ny position. Det är inte bara själva startbåten som man måste ta layline till, glöm inte att ta med ankarlinan i beräkningen.

På bilden nedan är den röda båten för nära lämärket och kommer inte kunna komma över märket, den gula båten ligger lite risigt till, men kan kanske blya(kölbåt)/pumpa(jolle) sig upp över läbåten. Den gröna båten är på rätt sida om layline och har möjlighet att göra en bra start.


Avdrift eller tid att segla till lälayline

I många jolleklasser seglar man inte de sista 1-2 minuterna innan start, då ligger man mer eller mindre i vindögat och har inte möjlighet att segla fram och tillbaka för att det är fullpackat med båtar längs linjen. Normalt rör sig hela klungan lite åt lä på grund av att båtarna driver bakåt och sen kryssar framåt för att hålla sig uppe på linjen. Då gäller det att beräkna hur snabbt klungan kommer att röra ner mot märket så att man inte hamnar under layline till läbåten när startskottet går. Antingen har man väldigt bra koll på avdriften och lägger sig på linjen tidigt och prickar layline perfekt. Eller så kommer man in senare på linjen, snor en lucka i sista stund då har man större chans att få till tajmingen men det kan också hända att det inte finns någon lucka.

I kölbåtsfält är det egentligen samma sak som gäller, fast istället för att ligga stilla och driva seglar man mer eller mindre längs linjen. Det är fortfarande lika viktigt att veta hur lång tid man har att på sig att komma ner till lälayline alternativt hur mycket tid man måste slå ihjäl för att inte hamna nedanför layline om man är tidig.

Dra dig ur en dålig position i tid

När man satsar på att göra en bra lästart så kommer det förr eller senare att gå åt skogen, då gäller det att kunna rädda upp situationen och få en okej start istället för en katastrofstart. Det gäller då att inse det så tidigt som möjligt. Ofta har man en minsta tidsmarginal innan start när man har möjlighet att backa ur en dålig position och hitta en ny lucka. Denna marginal växlar självklart mellan olika båtklasser och förhållanden men någonstans mellan 20-40 sekunder behövs ofta. Om man då med 30 sekunder kvar till start ligger i ett dåligt läge gäller det att agera snabbt och beslutsamt och hitta en ny position.

Vinn det psykologiska kriget

Många tror att det är svårt att starta längst ner i lä, men i själva verket är det ofta här det är mest plats att starta på. I många klasser så återfinns alltid samma båtar nere vid läbåten/flaggan och det finns någon sorts hierarki som säger vem som ska få starta längst ner, näst längst ner osv. Här gäller det att var helt respektlös som ”ny” båt nere vid flaggen och verkligen ta för sig för att visa vem som bestämmer. Knep som att stirra ut motståndarna samtidigt som man flexar med musklerna fungerar väldigt bra i laser klassen, det kan vara annat som är gångbart i andra båtklasser.

Lycka till!

Victor Västernäs

Victor@searchmagazine.se

Top