Skrovanalys - America's Cup

Med tanke på hur fort de seglar kommer vi troligen inte kunna se skillnaden mellan skroven på i dessa "vattenspindlar" när de foilar. Men de fyra AC75:orna har emellertid väldigt olika och originella former. 

Den franska båtdesignern François Chevalier har gjort sitt bästa för att rita samtliga AC75:or utifrån olika bilder och analyserar skrovformen is senaste numret av Voiles et Voiliers, den franska motsvarigheten till Search Magazine. 

"Vi ser stora skillnader mellan de arkitektoniska lösningar som designteamen valt. Man började med ett i princip helt oskrivet blad, med endast en boxregel att ugå ifrån: en skrovlängd på 20,70 meter, en maximal bredd på 5 meter, deplacement på 7,6 ton inklusive foliarmarna på 1215 kg vardera, Ett minimifribord på 1,50 meter på en plats samta attmastens läge och bommens längd är fixerade."

Konturerna nedan visar våtytan i statiskt tillstånd och foilarmarnas canting-vinkel för respektive båt. Bredden mellan infästningarna är satt till 4.1m i klassreglerna. Konturerna till höger visar skillnaden i bredd/beam mellan båtarna.  

François sammanfattar det såhär (vi håller det på engelska): 

Defiant: Narrowest hull, lowest foil cant axis. Hull shape like a big windsurfer.
Britannia: The biggest deck area. Relatively low foil cant axis. Slightly more v-shaped hull than Defiant
Luna Rossa: Losange-shaped static wetted surface, long narrow keel.
Te Aihe: Chines. Torpedo-shaped static wetted surface. Highest foil cant axis.

Top