SailCoaster marknadsundersöker

Melker Brenton, Axel Hallqvist och Simon Granath går på seglargymnasiet i Motala. De driver UF företaget SailCoaster och behöva din hjälp med en marknadsundersökning. Målgruppen är kölbåtsägare och folk i allmänhet som spenderar tid i skärgården. 

Affärsidén lyder: "SailCoaster erbjuder en komplex mugghållare som är enkel att använda och går att variera med olika glas. Med erfaren personal och bra kvalité på produkten når vi ut till båtägare som söker möjligheten att balansera glaset ombord sin båt under ostadiga underlag."

Marknadsundersökningen inkluderar sex frågor och tar en knapp minut. Du hittar den på docs.google.com/SailCoaster.

Top