Sök extra klubbstöd till vinterverksamheten

Nu kan din klubb söka extra stöd för verksamhet på grön nivå! 

Den gröna nivån är starten för de utövare som är seglingens framtid och är ett högt prioriterat område. Därför har Seglarförbundet öppnat för ett extra stöd för att klubben ska kunna bibehålla och utveckla den gröna verksamheten även under vintern.

Syftet med Corona stödet från Svenska Seglarförbundet till klubbarna är att under Coronapandemin dels kunna förstärka arbetet med rekrytering till seglarskolor men också att arbeta för att behålla alla nya gröna seglare (alla åldrar) som har provat segling denna sommar.
Den gröna nivån är inkörsporten till vår fina idrott och en viktig del för att kunna bredda oss och bli fler. Därför ser vi det som en möjlighet och ett viktigt prioriterat område. Med grön verksamhet menar vi seglarskola, nybörjarträning och träningstävling på klubbnivå för alla åldersgrupper, från Pirater/seglarlekis till vuxna seglare.

Stödet kan sökas för aktiviteter//omställning/inköp som gjorts och görs i klubben för att bibehålla de gröna seglarna under hösten och vintern. 

Exempel: 
- Extra instruktörer/tränare för att kunna dela upp deltagarna i mindre grupper och fördela ansvaret så att planerad verksamhet kan rulla på även om någon ledare blir sjuk och behöver stanna hemma. 
- Extra aktiviteter/utbildningar/helgträningar under hösten/vintern för gröna seglare som är som är nya i klubben och ännu inte etablerat sig i de ordinarie aktiviteterna/träningsgrupperna. .
- Stöd till föreläsare eller utbildare för att genomföra teoriutbildningar på grön nivå (exempelvis Seglingens ledarskap grund, Förarintyg, Regelkvällar etc).  
- Inköp av kommunikationsutrustning såsom VHF/komradio
- Extra bojar för att kunna dela upp träningen i mindre grupper
 
Kriterier:
- Klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet och har avlagt årsavgift för 2020 (senast 30/4)
- Bedriver grön verksamhet (seglarskola, träning eller annan aktivitet på grön nivå) 
- Redovisar klubbens verksamhet via LOK-stöd 
- Har minst 80% (alt. minst 1500) av klubbens medlemmar i IdrottOnline* (baserat på föreningsrapporten). 
- Om klubben tog del av det gröna stödet i somras ska även en kort redovisning biläggas ansökan, detta görs i ansökningsformuläret. 

Ansökan
Klubben kan maximalt ansöka om medel motsvarande 50% av den summa klubben betalat i medlemsavgift till SSF för 2020. Ansökningstiden är 27 oktober-30 november. Beslut och utdelning sker löpande.

Sök stödet här

Stödet kan inte sökas för:
- Säkerhetsbåt (sök istället Anläggningsstöd, säkerhetsprojekt hos RF/SISU)
- Klubbåtar (sök istället Idrottsmedel Båtstöd) Ny ansökan öppnar efter årsskiftet. 
- Utbildning av tränare/instruktörer (sök istället Idrottsmedel Utbildningbidrag) Ny ansökan öppnar efter årsskiftet.  

Text: Svenska Seglarförbundet 

Top