Så här knyter du ihop ett fall med en schackel (VIDEO)

Även om de flesta hade föredragit en splits så är denna knop ett enkelt sätt att knyta ihop schackeln med fallet. Det är en knop som blir starkare ju mer spänning den får och dessutom är den stor vilket förhindrar den från att fastna i fallhålet i masten.


Top