Rekordår för Suezkanalen trots Ever Given

Suez Canal Authority (SCA) har rapporterat den högsta årliga intäkten någonsin på 6,3 miljarder dollar och det största årliga nettotonnaget på 1,27 miljarder ton under 2021. Detta trots incidenten med Ever Given.

Både antal fartyg och tonnage som passerar kanalen har ökat. 2021 passerade 20694 fartyg kanalen jömflrt med 18830 fartyg 2020. År 2021 uppgick dessutom de totala nettotonnagen till 1,27 miljarder ton jämfört med 1,17 miljarder ton under år 2020, en skillnad på 100 miljoner ton och en ökning med 8,5 %.

Top