Räddningsaktionen har börjat - 350 ton olja ombord

I måndags rapporterade vi om ett holländskt lastfartyg som skickade nödsignal på grund av kraftig slagsida (Lastfartyg larmar om kraftig slagsida). Lastfartyget bogseras nu mot land. 

Det är en stor räddningsaktion som pågår nu på morgonen några sjömil utanför Stad i Norge. Det holländska fartyget som i måndags skickade ut nödsignal på grund av kraftig slagsida har stått tomt sedan dess. 

Norska räddningstjänsten har tillsammans med ett holländskt bogseringsbolag lyckats fästa bogseringstampar på lastfartyget och fått de att driva söderut. Planen är att stabilisera fartyget och få det in till land så snabbt som möjligt. Ombord finns 350 ton tungolja och 50 ton diesel vilket gör det väldigt viktigt att fartyget stabiliseras för att inte välta.

I videon nedan ser vi hur besättningsmedlemmar firas upp och ner till fartyget. 

Top