Lär dig knyta en pålstek på en sekund!

Pålsteken lärs flitigt ut i varenda seglarskola, då med hjälp av en historia om en ond drake och en stackars prinsessa, men idag vill vi bjuda på en lite snabbare variant... 

Känner du att du vill börja med the basics? 

Pålstek kallas ibland för "kungen bland knopar" och används för att göra en fast ögla på ett rep och knopen har många fördelar: den är lätt att slå och lätt att lösa upp efter belastning och öglan är pålitlig och löper aldrig. 

Falsk pålstek - när draken dyker åt fel håll! 

Om man av misstag eller okunskap eller avsiktligt i stället låter änden sluta på utsidan får man vad som kallas falsk pålstek, eller på engelska "left-hand bowline". När knopen slås med en hand är detta i praktiken omöjligt, men om draken drar ner prinsessan från fel håll blir det galet. 

Till vänster: "äkta" pålstek. Till höger: "falsk" pålstek

Enligt Ashleys knopbibel är den falska knopen, en betydligt sämre knop, men många fritidsseglare föredrar att använda denna variant, eftersom avsaknad av tamp inuti öglan är fördelaktigare vid förtöjning runt en påle eller pollare. Till skillnad från andra "falska knopar" är kanske därför den falska pålsteken ingen dålig knop.

Spansk och Portugisisk pålstek - när du inte har någon båtmansstol! 

Den portugisiska varianten av pålstek har två öglor istället för en, men till skillnad från den spanska pålsteken kan man ändra storleksförhållandet mellan de två öglorna då de löper in i varandra. Båda dessa knopar kan användas när du måste skicka upp någon i masten men inte har någon båtmansstol eller sele med. 

Spansk pålstek 

Portugisisk pålstek 

Nu är det bara att gå hem och öva, och dela gärna med er av era snabba pålstekar till media@searchmagazine.se 

Top