Isabelle Joschke avbryter Vendée Globe

Isabelle Joschke blev tvungen att avbryta Vendée Globe efter 62 dagars racing på grund av fortsatt problem med kölet.

Den fransk-tyska skepparen Isabelle Joschke låg på elfte plats när hon igår meddelande att Vendée Globe är över för hennes del. Hon seglade i vindar mellan 30-35 knop 1100 sjömil öst om Argentinas kust när kölsystemet gick sönder. 

Den tredje januari började problemen för Isabelle. Kölet började skapa problem när systemet som styr kölet gick sönder. Sen dess har hon seglat med det centralt i mitten men igår gick även de sönder. Hon tog genast ner storseglet och seglar nu enbart med stormfocken för att minska trycket på båten gentemot vågorna och inte få in något vatten.

Isabelle är självklart förtvivlad över situationen och de faktum att hon måste avbryta racet efter att ha seglat 21 224 sjömil med endast 5 853 sjömil kvar.

Hennes team manager säger så här i ett pressmeddelande (fritt översatt):

” Isabelle håller just nu på att se över situationen. Hon har börjat sakta ner för att minska trycket mot vågorna och inte få in något vatten i båten. Det första problemet är att hon seglar mot mycket vind och förhållandena kommer bli värre under natten. Imorgon (alltså idag för oss läsare) kommer vinden vrida och avta vilket ger henne möjligheten att segla nordost och komma undan det stora lågtrycket som är på väg. Det är uppenbart att Isabelle nu avbryter Vendée Globe. Vi har ständig kontakt och försöker se alla tänkbara alternativ för att få en så säker sista segling som möjligt.”

Original:  

“Isabelle is currently taking stock of the situation.  She has reduced speed completely to minimise the effect of the waves and to make sure water doesn't get into the boat. The first problem is that she is sailing in the direction of the depression and conditions will deteriorate overnight. Tomorrow a shift in the wind direction should allow her to escape to the north-east to escape this low pressure, and flatter seas should make things easier. It is obvious that Isabelle can no longer continue with her Vendée Globe and will have to retire. We are in constant contact and are studying the various options with her for the next few days."

Top