Inbjudan till Saltholm Runt i sommar!

Malmö segel sällskap inbjuder till Saltholm Runt, en distanskappsegling för kölbåtar, flerskrov och Laser!


Inbjudan till
Malmö Segel Sällskaps
Saltholm Runt
Lördagen den 31 augusti 2013

Tävlingen'
Tävlingen är en distanskappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar runt Saltholm i
Öresund om ca 25 distansminuter.
Tävlingen ingår som deltävling nummer 5 i Öresund Cup 2013.
 

Öresund Cup 2013
1. 11-12 maj, North Sails Trim Cup, Lomma
2. 8 juni, Kullaseglingen, Helsingborg
3. 15 juni, Amager Cup I, Lynetten
4. 10 augusti, Ven Runt, Råå
5. 31 augusti, Saltholm Runt, Limhamn
6. 7 september, Bådnyt Sailors Cup, Bröndbystrand
7. 6 oktober, Mumm-Stelton Cup, Vedbäck
Observera att danska seglare som önskar segla efter SRS kan få SRSv mätbrev gratis från
svenska seglarförbundet. Mer information om hur finns på www.oresundcup.org .
 

Organisation
Malmö Segel Sällskap (MSS)
Småbåtshamnen
216 12 Limhamn, Sweden
Tel +46 40 15 44 48
Tävlingsdag
31 augusti 2013
 

1. Regler


1.1. Regattan körs efter kappseglingsreglerna såsom de är definierade av ISAF
Racing Rules of Sailing 2013-2016, DH2013(kölbåtar), SRS(kölbåtar),
Texel(flerskrov).
 

1.2. Båtar kan krävas att föra reklam som den arrangerande organisationen
tillhandahåller.
 

2. Anmälan och avgifter


2.1. Anmälan skickas till Malmö segelsällskap som e-post mss@mss.m.se. Av
anmälan ska det framgå rorsmans namn, segelnummer, båttyp, eventuellt
mätbrevsnummer och efter vilken regel som ni avser segla efter.
 

2.2. För sista anmälningsdag för regattamiddagen se text under programmet.
 

2.3. Anmälningsavgiften för regattan är 500kr och regattamiddagen 250kr/gäst
betalas till kansliet eller till. För anmälan som gjorts innan den 25 Augusti så
är anmälningsavgiften 350kr.Malmö Segel Sällskap
Malmö Segel Sällskap postgiro:
3 97 90-1
Bank: Swedbank
Bank details:
IBAN nr
SE94 8000 0008 2149 3409 2700
Swift Address: SWEDSESS
(for payments to Malmö Segel Sällskap from EU-countries and Switzerland)
 

3. Program

Fredag 18:00 – 20:00 MSS kansli - öppet
Registrering och utdelning av seglingsföreskrifter
Lördag 07:30 – 08:00 MSS kansli - öppet
Registrering och utdelning av seglingsföreskrifter
Lördag 08:00 Rorsmansträff
Lördag 09:00 Första start
09.00 Startgrupp 1 Kölbåt DH2013 och SRS, Laserjollar
09.45 Startgrupp 2 Kölbåt DH2013och SRS
10.30 Startgrupp 3 Kölbåt DH2013och SRS
12.00 Startgrupp 4 Flerskrov Texel

Efter målgång – Målgångsöl
Prisutdelning snarast efter sista båts målgång
Tidsgräns för målgång 17:00
19:00 Regattamiddag i Malmö Segel Sällskaps klubbhus, Kajutan
Anmälan till regattamiddagen senast onsdagen den 28 augusti till mss@mss.m.se.
Besättningar som anmäler sig efter onsdagen kan delta men får då beställa från
menyn.4. Kontroll av dokument och utrustning
 

4.1. Varje båt ska kunna visa upp

a. mätbrev där sådana krävs – till exempel mätbrevsbåtar
b. ett bevis på att båten är försäkrad för kappsegling
c. bevis på att betalning skett
d. ett bevis på klubbtillhörighet i en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet
 

4.2. En båt kan inspekteras vid vilken tidpunkt som helst för att tillse att reglerna
följs.
 

5. Seglingsföreskrifterna


Seglingsföreskrifterna delas ut till varje deltagare när deltagaren fullföljt registreringen

6. Tävlingsområde och hamnar
6.1. Tävlingsområdet är södra Öresund runt Saltholm.
6.2. Sjökort nr 921, Öresund Södra
6.3. Regattabasen är Limhamns Småbåtshamn, Malmö

7. Banan


Banan utgörs av fasta rundningsmärken och öar i södra Öresund. Banans riktning
är antingen medsols eller motsols.
Banan och i vilken riktning den ska seglas meddelas på tävlingens anslagstavla
senast i samband med rorsmansträffen.
 

8. Priser


Ett pris per 5e deltagare
 

9. Deltagarnas ansvar


Deltagarna i regattan gör det helt på egen risk, se regel 4, beslut att kappsegla.
Organisationen av regattan tar inte heller på sig något ansvar för materiella
skador, personskador eller dödsfall i samband med eller före, under eller efter
regattan .
 

10.Försäkring


Varje deltagande båt ska ha giltig försäkring för att få kappsegla.11.För mer information
Malmö Segel Sällskap
Småbåtshamnen
216 12 Limhamn, Sweden
Tel +46 40 15 44 48
mss@mss.m.se
www.mss.m.se
 

12.Ändringar


Slutlig inbjudan kommer att publiceras på hemsidan senast den 17 augusti 2013.

Top