FRÅN VATTEN TILL OLJA - VACKRA KONSTVERK MED YACHTER, BRIGGAR OCH BARKAR

En promenad i vårsolens Stockholm bjöd förra helgen på en överraskning med en utställning på Galleri Bellman och ett samtal med marinmålaren kommendör Christer Hägg.


Hägg har ”målat båtar” i många år. Bilden visar Carlskrona Båteskaders bark Den Hvite, som tillhör klubben som i år sannolikt slår världsrekord efter att ha kappseglat varje sommar i 150 år. Vill du se fler konstverk? Klicka på bilden ovan och bläddra med pilarna på höger och vänster sida.

Sin första marinmålning ställde Christer Hägg ut redan som 17-årig gymnasist och det är nu drygt 60 år sedan

Efter studentexamen sökte Christer Hägg till Kungliga Sjökrigsskolan och utexamninerades som fänrik vid Flottan 1963. Därefter följde en lång och växlingsrik karriär som sträckte sig över 30 år. Han tjänstgjorde på jagare, fregatter, flottans segelskonerter och patrullbåtar samt även den norska fullriggaren Sørlandet, alltid med skissblocket nära till hands. Christer Hägg tjänstgjorde också som helikopterpilot och provflygare, som marinattaché i Washington DC och avslutade sin karriär som flaggkapten i Kustflottan.

Under alla dessa år utförde Christer Hägg ett stort antal akvareller och han har haft ett flertal utställningar under 1980- och 1990-talet, bl a på Karlskrona Marinmuseum, Longitude Gallery, Galleri Bergman i Stockholm, Höganäs Konstmuseum och Art Maritime i Hamburg. Sedan mitten av 1990-talet målar Christer Hägg företrädesvis i olja. Motiven är seglande skepp, skutor och segelbåtar, men ibland även modernare fartyg och båtar. Han brukar hinna med nästan en olja i månaden. Här kan du beundra några av Christers verk som naturligtvis också finns till salu hos www.christerhagg.com.

Hägg är naturligtvis också seglare och var en tid ägare till berömda skärgårdskryssaren SK95 Gerdny. Han har illustrerat flera böcker och är författare till ”med Eugenie Runt Jorden”, som handlar om fregatten Eugenies världsomsegling. Den seglingen påbörjades 1851, nästan 70 år före Fidras världsomsegling som skildras i SEARCH Magazine under året.

TEXT OLLE APPELBERG

Top