Förlängningskabel utlöste våldsam fartygsbrand

Kommer du ihåg den våldsamma och långt utdragna fartygsbranden utanför Göteborg i början av december 2021. Det var bulkfartyget Almirante Storni som fattat eld ("Trots enorma mängder vatten på trälasten vill den inte slockna"). Nu tror man sig veta varför.

Statens haverikommission (SHK) har utrett branden på bulkfartyget
Almirante Storni som inträffade utanför Göteborg i december 2021. Nedan text kommer från SHK:

"Det drygt 177 meter långa fartyget var lastat med trävirke och på väg från Orrskär i Söderhamns kommun till Alexandria Egypten. Den 4 december 2021 när fartyget låg för ankar vid Vinga utanför Göteborg började virkeslasten på däck att brinna. Kort efter att branden upptäcktes hade den ökat kraftigt i styrka. Släckningsarbetet blev omfattande och det kom att ta mer än en vecka innan branden var släckt.

Kustbevakningen ledde släckinsatsen till sjöss och tillsammans med andra aktörer hade de fartyg med stor släckkapacitet på plats. Trots detta kunde branden inte släckas ute till havs utan fartyget behövde tas in i en hamn för att delar av lasten skulle kunna lossas. Inga människor kom till skada och räddningsinsatserna minimerade även skadorna på miljö och egendom.

Efter en tidsomfattande hantering kunde fartyget anlöpa Göteborgs hamn den
11 december. Delar av lasten lossades och branden släcktes. Efter slutlig lossning av lasten gick fartyget till varv för reparationer.

Statens haverikommission har genomfört en omfattande utredning av händelsen. Utredningen visar att en förlängningskabel som var inkopplad vid lastningen glömdes kvar när fartyget avgick. Den sannolika brandorsaken är att en ljusbåge i förlängningskabeln antänt virkeslasten. Det sätt som virkespaketen var lastade på medförde också att branden snabbt kunde öka i intensitet och spridas i virkeslasten. 

Hanteringen av fartygsbranden var en av de mest omfattande i modern tid i Sverige med möjlighet till unika lärdomar."

Hela utredningen finns att läsa i sin helhet på Statens haverikommissions hemsida www.havkom.se.

Top