"Trots enorma mängder vatten på trälasten vill den inte slockna"

Det har snart gått två dagar sedan det 177 meter långa bulkfartyget Almirante Storni började brinna utanför Göteborg med 17 personer ombord. Branden startade i fören på fartyget som är lastat med trävaror. Kustbevakningens KBV 310 (bilden ovan) var tidigt på plats och påbörjade släckningsarbetet. Det pågår fortfarande.

Det var klockan 14:35 lördagen den 4 december som besättningen ombord bulkfartyget Almirante Storni slog larm om branden. Sedan dess arbetar Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen med gemensamma krafter att släcka branden. Samtliga av de 17 personerna i besättningen ska vara oskadda och vad vi vet befinner de sig fortfarande på fartyget.

Så här beskriver Sjöräddningssällskapet i Hovås (@Rshovas) gårdagens arbete med att släcka branden: "Den andra advent tillbringade några av oss till sjöss på Rescue Hans Laurin med att delta vid den besvärliga räddningsinsatsen där trälasten brinner på de 177 meter långa lastfartyget Almirante Storni, sydväst om Vinga. Trots att 3 stora bogserbåtar och Kustbevakningens stora fartyg KBV 001 Poseidon ständigt sprutar enorma mängder vatten på trälasten vill den inte slockna. Vår uppgift i räddningsinsatsen är att över tid läsa av fartygets djupgående, stödja bogserbåtarna med att se så de sprutar vatten på rätt ställen när de befinner sig utan sikt i vattendimman som råder och vara allmänt behjälpliga till de större enheterna och såklart att evakuera alla ombord på fartyget om det skulle behövas. Kallt, klart väder och stökig sjö."

Top