Båtliv - inte alltid så lätt (video)

Slapstick är en typ av komik som skildrar fysiska händelseförlopp och våldshandlingar på ett överdrivet och därmed komiskt sätt.


Här har Chris Campbell satt ihop en rad klipp hämtade direkt från livet ombord (eller rättare sagt överbord). Vi hoppas att alla inblandade har återhämtat sig efter incidenterna!Top