Veckans regelsituation med domare Claes Lundin

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 16, dvs ändring av kurs.


KSR 16 kräver att en båt med rätt till väg som ändrar kurs, ska ge den andra båten (som ska hålla undan) plats att hålla undan. Man får alltså ändra kurs, men gör man det så måste man göra det på ett sådant sätt att den andra båten hinner svara på det. Den båt som ska hålla undan ska agera och manövrera korrekt och snabbt, men det ska kunna ske "sjömansmässigt".

Ibland händer det att en båt med rätt till väg, t.ex. en läbåt, får en oväntad snabb lovning (broach). En sådan sker ju som bekant snabbt och utan kontroll, då kan man oftast inte lasta lovartsbåten om den inte hinner hålla undan. Läbåten bryter alltså sannolikt mot KSR 16, även om rorsman känner sig hjälplös och oskyldig.

På motsvarande sätt är det om en båt som ska hålla undan, råkar ut för en broach, fastnar i vindögat eller kanske att rorkulten går av. Sådana händelser är ingen ursäkt för att inte hålla undan, tyvärr.

Top