Veckans regelsituation: Hur funkar styrbordsrundning på kryssen?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Denna gången går han igenom hur styrbordsrundning fungerar på kryssen.

Jag har fått en del frågor vad som gäller vid styrbordsrundning på kryssen. Det har nog varit uppe förut, men jag tar det här igen. Styrbordsrundning är inte särskilt vanligt, men finns då och då. Det finns en del tävlingar där man har gate på kryssen och då blir ju det styrbordsrundning vid ena märket.

Egentligen är det i princip samma regler som gäller vid styrbordsrundning, som vid babordsrundning. Det enda som skiljer är att regel 18.3 inte gäller, d.v.s. när en båt stagvänder i zonen. Kommer båtarna in för samma halsar är det enkelt, oavsett och det är överlapp eller inte. Problemet uppstår normalt när båtarna har olika halsar.

Situationen i animeringen är vanlig, men ur regelsynpunkt väldigt enkel. Båt för babords halsar ska hålla undan för båt för styrbords halsar. Punkt. Båten för babord kan inte räkna med att styrbordsbåten ska stagvända runt märket. Den har rätt att fortsätta rakt fram och stagvända när den vill, om den vill. I en sådan här situation blir det i princip alltid straff på babordsbåten om styrbordsbåten protesterar.

Top