Varifrån kommer ordet Karantän

Smittspridning och smittskydd har alltid haft en en tydlig geografisk dimension, långt före den moderna teknik vi har idag. Även om det är svårt att säga exakt när man började få insikt i hur man förhindrade vidare spridning av smitta, kan vi konstatera att praxisen att isolera sjuka från friska är en uråldrig företeelse. 

En av de tidigaste referenserna till karantän daterar sig till 600-talet f.Kr. och från Bibelns Tredje Mosebok. Där står: "Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret."

Ordet karantän har sina rötter i den tidsrumsliga avgränsning eller isolering som hamnarna i Venedig avkrävde från nyanlända skepp under böldpestens härjningar i Europa. 

Quarantena, som betyder 40 på venetianska, var den fyrtiodagars period som fartygen var tvungna att ligga kvar på redden utanför hamnen i väntan på utredning om smittan fanns ombord 

Källa: Christian Abrahamsson // SvD

Top