Var tredje elev på Sjökaptensprogrammet är kvinna

I år slår andelen kvinnor på Sjökaptensprogrammet vid Chalmers alla tiders rekord. Var tredje ny elev på skolan är kvinna. För bara fyra år sedan var de under 5 procent, och 1964 fanns det bara en enda person i kategorin – Maria Björnstam.

DN har intervjuat Maria 

Hon lever upp till myten om den spännande sjöbusen. En fårad storrökare som rullar sina egna cigaretter och har många stormiga historier i rockärmen. En sak avviker så klart från schablonbilden, och det är hennes kön. Hon har varit ensam kvinna på kommandobryggan under nästan hela yrkeslivet. Men nu börjar det hända saker. 

När Maria Björnstam antogs till utbildningen i Göteborg var två och ett halvt års erfarenhet av arbete på däck ett grundkrav. Det var nästan omöjligt att uppfylla för hennes del eftersom få fartyg var utrustade med de lagstadgade egna toaletterna för kvinnor. Men en skeppare på Broströms låg i framkant och tog med Maria som jungman.

– Sen vågade jag knappt mönstra av den båten. Det fanns ju inga alternativ om jag inte skötte mig där. Men jag blev kvar och fick måla, skrapa, vara utkik och rorgängare. Nu ska det bli kul att se vad det här är för gäng!

Om sjökaptensprogrammet

Livet till sjöss som sjökapten är för dig som vill utmanas, utvecklas och upptäcka världen. Som student på Chalmers sjökaptensutbildning väntar ett yrkesliv i en spännande miljö med många internationella kontakter. Programmet kombinerar kurser inom sjöfart, med till exempel ledarskap, miljö och juridik. Detta för att förbereda dig på en roll som befälhavare på ett fartyg eller i land inom exempelvis en myndighet eller ett rederi. 
 
Utbildningens innehåll: Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen är därför fyra år lång (180 hp + 75 hp arbetsplatsförlagd utbildning). Navigation, hantering av last och gods, säkerhet samt ett genomgående fokus på ledarskap och teamwork kännetecknar programmets huvudämnen. Dessa kompletteras med kurser inom till exempel miljö, juridik och ekonomi och gör dig redo för ett arbetsliv i en högteknologisk och multinationell miljö. För att bättre förbereda dig på en internationell karriär läses hela sista året på engelska, därutöver är det även möjligt att studera sista året utomlands. En sjökapten arbetar såväl övervakande som operativt på fartygets brygga samt praktiskt med till exempel lastning/lossning och säkerhet. 

Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshorefartyg, tankfartyg eller passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment. Ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i våra laborationsmiljöer på fartyget Fryken. För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta kan du ordna under den första terminen på programmet. Mer information om detta finns på Transportstyrelsens hemsida. 
 

Arbetsområden

Studenter från svenska sjökaptensutbildningar står högt i kurs på både den svenska och internationella arbetsmarknaden. Många svenska sjökaptener väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan eller med internationell sjöfart inom områdena offshore, tank- och passagerarsjöfart. 

Programmet leder till sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V. Detta ger dig rätt kvalifikationer för att arbeta som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och senare även få behörighet som befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du också attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildning. Utbildningens bredd med stora delar ledarskap, ekonomi och grundläggande juridik öppnar dörrar till yrken även utanför sjöfartsområdet. 

Top