Värsta tänkbara utfall

Oavsett om olyckan beror på okunnighet, slarv eller felberäkning blev utfallet värsta tänkbara med tre av tre möjliga går förlorade "överbord".

Top