Stävbulb: så funkar det (video)

Du har antagliken sett den, en lökliknande form som skjuter ut från fartygets för, men vad är det och varför sitter den där?

Bulben, eller stävbulb som det egentligen heter, motverkar vågornas motstånd. Resultatet blir mer fart, mindre bränsleförbrukning och därmed lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.

Top