Sjöräddningssällskapet startar i Karlskrona

Pressmeddelande: Sjöräddningssällskapet startar verksamhet i Karlskrona under 2020. Det är åtminstone förhoppningen. Men det hänger på Karlskronaborna själva.

Sedan 1979 har Sjöräddningssällskapet haft en räddningsstation på Hasslö, som alltså i drygt 40 år varit räddningsstation för Karlskronas skärgård. Med åren har dock fritidsbåtstrafiken ökat, inte minst inne i Karlskrona. Därför undersöker Sjöräddningssällskapet nu möjligheterna att starta en så kallad brygga till Hasslö-stationen, med placering i Karlskronas tätort. Samtidigt söker organisationen också fler frivilliga till Hasslö.

Möjligheterna att starta i Karlskrona hänger på att det finns intresserade som kan tänka sig att ställa upp helt frivilligt. Anton Kock är distriktssamordnare för Kalmar, Kronobergs och Blekinge län på Sjöräddningssällskapet, och har gott hopp om det.

– Vi har genom åren fått frågor från intresserade Karlskronabor som velat engagera sig ideellt. Det har dock varit omöjligt att klara inställelsetiden, en kvart, till våra båtar på Hasslö från staden.

– Karlskrona är en stad med maritim verksamhet och historia. Så vi tror att det finns goda möjligheter att hitta frivilliga med kompetenser som Sjöräddningssällskapet har behov av, säger Anton Kock.

Kompetenserna handlar bland annat om att kunna framföra och underhålla båtar, men Anton Kock betonar att många goda krafter behövs.

– För att långsiktigt kunna etablera oss behövs många frivilliga och vi står för all den träning och utbildning som behövs. Och det är många som behöver engagera sig, eftersom Sjöräddningssällskapet lever helt på insamlade medel, som gåvor och medlemsavgifter, säger Anton Kock.

Inledningsvis hålls ett första informationsmöte i Militärhemmet den 13 januari klockan 18.30. Hur långt det tar därifrån till att en verksamhet kan starta är osäkert i nuläget.

– Förhoppningen är att vi kan ha någon form av verksamhet till sommaren, men det beror helt på hur många frivilliga som kan engagera sig, säger Anton Kock.

Top