Segling är för alla - Passion Rules

"Funkar det att segla om man inte ser något? Och hur är det att som instruktör vara ensam seende ombord?" Svaren finner vi i videon.


Segling handlar mycket om att tyda vinden och känna vad som kommer hända och ska göras. Hur går det då för dem med synnedsättning? Självklart alldeles galant!

Seglare med synnedsättning även kallat SMS är en av Synskadades Riksförbunds yngsta bransch-föreningar och gör ett fantastiskt arbete med att segla och vara på sjön med människor som har en synnedsättning. Tillsammans som ett team behövs det inte alltid att alla ser utan besättningen kan känna sig delaktiga ändå genom att använda sina andra sinnen. Top