Road Book by Lage #3(79) 2020

Navigation och Meteorologi med Roger Nilson och Lage Larsson är en serie artiklar som behandlar navigation och meteorologi ombord på en havskappseglingsbåt. Här går Lage igenom hur man på ett bra sätt förbereder sig inför ett Gotland Runt. Hur man bygger upp en roadbook och använder den gick han igenom i #2 2019.
 

En genomarbetad roadbook har blivit ett allt viktigare redskap för främst seriös havskappsegling där man inte vill lämna något åt slumpen. Den blir ett hjälpmedel som man oftast vill hålla för sig själv när man förfinat och jobbat sig igenom dagarna före start och fått den riktigt aktuell. I senaste numret av Search går Lage igenom hans Road Book för Gotland Runt. Genomgången är indelad i fyra huvuddelar.
 
1) Seglingen från start inne på Strömmen ut till Alamagrundet som är en ren skärgårdssegling.

2) Sträckningen från Almagrundet ner till Fårö och resan hem från Visby åter till Almagrund som utgörs av en relativt homogen havsmiljösegling.

3) Seglingarna runt Gotland på östra sidan och från Hoburgen upp till Visby består av
kustsegling med visst undantag för passagen av Stora och Lilla Karlsöarna.

4) Den olycksaliga och orättvisa seglingen sista biten från Almagrundet till mål vid Skanskobben.

Nyfiken på mer? Hela artikeln hittar du i senaste numret av Search Magazine #3(79) Svensk sommar, sidan 28.

Top